Svenska kyrkan är en folkkyrka som antog sin evangelisk-lutherska bekännelse år 1593.

Kyrkan är indelad i 13 stift som leds av en biskop. Ärkebiskopen finns i Uppsala. Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling med den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Till Svenska kyrkans bekännelseskrifter hör Den augsburgska bekännelsen och Martin Luthers lilla och stora katekes.

I Lagen om Svenska kyrkan anges samfundets karaktär som en öppen och rikstäckande folkkyrka som styrs i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete. Kyrkoordningen kom till år 2000 när kyrkan fick en förändrad relation till staten och reglerar Svenska kyrkans egen normgivning.

Samfundet är en bland flera civila aktörer i samhället och är djupt engagerad i den ekumeniska rörelsen, försvaret av mänskliga rättigheter och arbetet för rättvisa, försoning och fred.

Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) har sitt medlemskap genom Svenska kyrkan: länk.

Fakta om Svenska kyrkan

Kyrkofamilj

Lutherska kyrkofamiljen

Antal församlingar

1329

Antal medlemmar i Sverige

5800000

Medlem i SKR sedan

1992

Kyrkoledare

Ärkebiskop Antje Jackelén