Här beskrivs skillnaden mellan att vara medlem eller observatör i Sveriges kristna råd.

Medlemskap

Medlemmar i Sveriges kristna råd (medlemskyrkor) är de kristna kyrkor, samfund och församlingar som utgör rådet. Medlemskap kan dessutom av årsmötet beviljas kyrkor, samfund och församlingar, med minst 1000 medlemmar i Sverige. Då flera enskilda församlingar inom samma kyrka eller samfund beviljas medlemskap räknas de tillsammans som en medlemskyrka.
Medlemskyrkorna betalar en årlig medlemsavgift som baseras på antal medlemmar.

Observatör

Kyrkor, samfund och församlingar som inte önskar fullt medlemskap kan av årsmötet ges rätt att delta som observatör. Våra nuvarande observatörer (Adventistsamfundet, Vännernas samfund – kväkarna och Trosrörelsen) har själva valt att inte gå in som medlem fullt ut.

Som observatör är man inbjuden att delta i styrelsen, rådsmötet och årsmöten och så vidare, men observatörer har ingen formell rösträtt. Observatörer får delta på samma sätt som en medlem i diskussioner och kan vara med att underteckna exempelvis debattartiklar. Observatörer betalar en lägre medlemsavgift jämfört med medlemskyrkorna.

Läs mer: Stadgar