Grunden till den lettiska evangelisk-luth­erska kyrkan i Sverige är de 5 000 flyktingar från Lettland som 1944 kom till Sverige av vilka en över­väldigande majoritet var lutheraner.

Det kyrkliga arbetet påbörjades genom gudstjänster i flykting­lägren och senare på letternas arbetsorter i Sverige. 1946 bildades den första lettiska kyrkoförvaltning­en utanför Lettland för samordning av församlings­arbetet och kyrkoförvaltningen i Sverige. En starkt bidragande orsak till den Lettiska kyrkans starka ställning i Sverige var det faktum att religionsfrihe­ten i Baltikum upphörde vid den sovjetiska ocku­pationen 1944. En ny tillströmning av letter kom efter Lettlands självständighetsförklaring 1991 och den ekono­miska krisen i Lettland 2009.

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkans tro, bekän­nelse och lära är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Bibelns, Gamla och Nya Testamentets, profetiska och apostoliska skrifter. En viktig del av kyrkans arbete är undervisning och det diakonala arbetet att sörja för dem som lever i nöd, ensamhet och sorg.

Fakta om Lettlands evangelisk-lutherska kyrka

Kyrkofamilj

Lutherska kyrkofamiljen

Antal församlingar

8

Antal medlemmar i Sverige

400

Grundat

1946