Vineyard är en kristen internationell församlingsrörelse med rötter i 70-talets Jesusrörelse i Kalifornien.

Församlingarna i Sverige är en del av ett nordiskt nätverk av församlingar som tillsammans bildar Trossamfundet Vineyard Norden. Vineyard delar samma teologiska grund som de stora kyrkorna och samfunden – uttryckt i de fornkyrkliga trosbekännelserna.

Det finns Vineyardförsamlingar i många olika länder som har relation till varandra i ett internationellt gemenskapsnätverk. Den första församlingen startades i Stockholm 1992. Redan från början har Vineyard initierat eller adopterat församlingsplanteringar i Sverige. Samarbetet mellan församlingarna i Sverige och i Norden sker genom regelbundna ledarkonferenser och ett stort nordiskt sommarläger på Nyhemsgården utanför Mullsjö.

Fakta om Vineyard Norden

Kyrkofamilj

Frikyrkofamiljen

Antal församlingar

7

Antal medlemmar i Sverige

650

Grundat

1992

Kyrkoledare

Ted Jeans