Kristi förklarings ortodoxa kyrka är belägen i Stockholms norra innerstad.

Kyrkan befinner sig på sin nuvarande plats sedan 1907, men dess historia är mycket äldre; den hänför sig till början av 1600-talet. Kristi Förklarings ortodoxa kyrka är den äldsta av de ryska kyrkorna utanför Ryssland och församlingen är Sveriges första icke-lutherska församling efter reformationen.

Ryska kyrkan i Stockholm börjar sin historia 1617, i samband med fredsfördraget i Stolbova mellan Sverige och Ryssland. Vid detta år erhöll de ryska köpmännen i Stockholm och Viborg rätten att fritt få hålla sina gudstjänster enligt sin egen tro.

Kristi Förklarings ortodoxa kyrka i rysk tradition är språkligt, kulturellt och religiöst sett en rysk-ortodox kyrka, men på 1930-talet, under sovjettiden, valde församlingen att lämna det Rysk-ortodoxa patriarkatet i Moskva och, som del av en rysk västeuropeisk synod i Paris, ställa sig under det Ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel. Sedan 2019 står kyrkan under det Bulgariska ortodoxa metropolitdömet för USA, Canada och Australien. Kyrkan betjänas av en heltidsanställd präst, en deltidsanställd kantor och ytterligare några ideellt engagerade. Förutom huvudförsamlingen i Stockholm finns verksamma grupper i Uppsala och Örebro.

Fakta om Kristi Förklarings ortodoxa kyrka i rysk tradition

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal församlingar

1

Antal medlemmar i Sverige

3150

Grundat

1617