Sveriges kristna råds presidium samtalar med alla partiledare inför valet 2022.
På agendan för samtalen står hur politiska beslutsfattare och kyrkor ska ta hand om de akuta existentiella frågorna som till exempel pandemin och klimatkrisen orsakar.
Samtalen kommer också att handla om religionens plats i samhället och vilket arbete som görs för att minska kränkningar mot troende människor.

I oktober 2021 inledde Sveriges kristna råds presidium en samtalsserie med alla partiledare inför valet 2022.

På agendan för samtalen står hur politiska beslutsfattare och kyrkor ska ta hand om de akuta existentiella frågorna som till exempel pandemin och klimatkrisen orsakar. Inte minst hur det påverkar barn och unga. Samtalen kommer också att handla om religionens plats i samhället och vilket arbete som görs för att minska kränkningar mot troende människor.
För mer information och bakgrund till samtalen läs detta pressmeddelande (4 oktober 2021).

Sveriges kristna råds presidium består av föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift, ärkebiskop Benjamin Dioscoros Atas, syrisk-ortodoxa kyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, och generalsekreterare Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd.

Uttalande inför valet 2022

”Lyft blicken och fokusera på vår gemensamma framtid” (8 september 2022)

I media (urval)

”Sveriges kristna råd är på politisk charmoffensiv” (Dagen, 6 oktober 2021)
”Sveriges kristna råd träffade alla partiledare – utom en” (Dagen, 21 augusti 2022)
”En högtidsdag i skuggan av kriget” (DN Ledare, 11 september 2022)