Med mindre än ett år kvar till valet inleder Sveriges kristna råds presidium idag en samtalsserie med riksdagens alla partiledare.
På agendan för samtalen står hur politiska beslutsfattare och kyrkor ska ta hand om de akuta existentiella frågorna som till exempel pandemin och klimatkrisen orsakar.
Samtalen kommer också att handla om religionens plats i samhället och vilket arbete som görs för att minska kränkningar mot troende människor.
– Vi hoppas få svar på hur vi kyrkor kan vara en betydelsefull resurs när det gäller att skapa ett gott samhälle trots de svåra utmaningar som finns, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd.

Pandemin och det allt mer ökade klimathotet gör att hela samhället står inför stora existentiella utmaningar. Redan utsatta grupper har drabbats hårdare än andra och även barn och unga har farit illa. Bris rapport från 2020 visar på en 16-procentig ökning av samtal jämfört med 2019.

Sveriges kristna råd menar att dessa problem inte tillräckligt prioriteras och att resurser därför inte fullt ut mobiliseras för att möta den existentiella utmaningen.

Exempelvis har den kapacitet och potential som kyrkorna har och vill göra bruk av, inte tagits i anspråk på ett optimalt sätt. Tvärtom har restriktionerna för smittskydd utformats så att kyrkornas möjligheter att bedriva sin verksamhet begränsats mer än andra sektorer. Denna bristfälliga träffsäkerhet väcker frågor om makthavares syn på trossamfundens och religionens plats i samhället. Det har dessutom hindrat kyrkorna att vara den betydande resurs för hela samhället som de vill vara.

– Att befinna sig i en kris är inget nytt för kyrkorna. Under tusentals år har kyrkorna handskats med de stora livsfrågorna och hanterat olika kriser som krig, förföljelse, sjukdomar och fattigdom. Vi har dessutom som särskild kallelse att visa omsorg om den som lever i utsatthet och att se till den som sörjer, brottas med existentiella frågor eller är sjuk, säger Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin.

Därför inleder nu Sveriges kristna råds presidium samtal med riksdagspartiernas partiledare om hur vi tillsammans kan möta den akuta existentiella krisen och vilken roll kyrkorna kan spela.

– Givetvis kommer vi också passa på att stryka under den grundlagsskyddade rätten att få utöva sin tro enskilt och tillsammans och säkerställa att riksdagspartierna arbetar aktivt mot kränkningar av troende, säger Sofia Camnerin.

Presidiet för Sveriges kristna råd består av föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift, ärkebiskop Benjamin Dioscoros Atas, syrisk-ortodoxa kyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan och generalsekreterare Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råds presidium träffar idag, 4 oktober, Annie Lööf (C) och Nooshi Dadgostar (V). Under ett par veckor fortsätter sedan samtalen med var och en av de resterande partiledarna.


Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org