Hösten 2021 inleddes Sveriges kristna råds presidiums samtalsserie med alla partiledare inför valet 2022. Bland annat religionsfrihet och existentiell hälsa står på agendan.
Här följer kommentarer efter samtalet med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.

Kardinal Anders Arborelius biskop i Stockholms katolska stift, Sveriges kristna råds presidium:

”Ebba Busch höll med oss att okunskapen om religion har blivit ett problem i det mångkulturella och mångreligiösa Sverige av idag. Det  kan bidra till ännu mer segregation och utanförskap. Hon efterlyste fler troende som vill träda  fram och vittna om sin tro. Bön är ett behov och en rättighet!”.

Fortsätt läsa mer från oss