Sveriges kristna råds presidium möter Nooshi Dadgostar

Under hösten 2021 samtalar Sveriges kristna råds presidium med alla partiledare inför valet 2022. Bland annat religionsfrihet och existentiell hälsa står på agendan.
Här följer kommentarer efter samtalet med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.

Föreståndare Daniel Alm, Sveriges kristna råds presidium:

Det är uppenbart att kyrkorna tillsammans har en möjlighet att vara med och föra en god dialog med vårt lands politiska makthavare. Nooshi Dadgostar visade stort intresse för våra frågor omkring religionsfrihet, barns rätt till andlighet och behovet av existentiella samtal inte minst genom pandemins påverkan. Behovet av att utveckla de stora landvinningar demokratin medfört lyftes, där ett viktigt perspektiv handlade om att individuella fri och rättigheter används på ett sätt som också bygger sammanhållning och gemenskap. Vi uttryckte vår oro för den ängslighet vi ibland uppfattar i bemötandet från förvaltning och politik. Exempelvis finns det kommuner som förvägrar kyrkor stöd för barn- och ungdomsverksamhet om religiösa inslag förekommer. Den typen av formuleringar visar på okunskap och kanske en viss beröringsskräck om vad trossamfunden står för och betyder. Mötet med Nooshi Dadgostar gav ett positiv intryck av att det finns politiker som är beredda att lyssna också till kyrkorna”.

Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet:

”Vi hade ett mycket givande samtal kring behovet av religionsfrihet och religiösa samfunds roll i civilsamhället. I kriser är det många som vänder sig till kyrkan för stöd och hjälp. Vi pratade om behoven av meningsfullhet i livet och att många människor lider av psykisk ohälsa och ensamhet inte minst nu i samband med pandemin. Jag berättade om mina positiva erfarenheter av att samarbeta med kyrkan i frågor som rör solidaritet och flyktingmottagande. Jag deltog bland annat i Påskuppropet 2005 när Sveriges kristna råd under faste- och påsktiden engagerade tusentals människor för en humanare och generösare flyktingpolitik. Jag ser fram emot flera möten och intressanta samtal framöver med representanter från Sveriges kristna råd”.


Mer om Sveriges kristna råds samtal med alla partiledare hittar du här.

Fortsätt läsa mer från oss