Sveriges kristna råds presidium och Annie Lööf Foto: Wilhelm Blixt

Under hösten 2021 samtalar Sveriges kristna råds presidium med alla partiledare inför valet 2022. Bland annat religionsfrihet och existentiell hälsa står på agendan.
Här följer kommentarer efter samtalet med Centerpartiets Annie Lööf.

Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd:

”Centerpartiets ledare Annie Lööf var först ut i de samtal vi nu för med alla partiledare. Det var ett bra samtal. Vi som kyrkornas företrädare betonade den grundlagsskyddade religionsfriheten, existentiell hälsa särskilt med fokus på barn och unga. Vi lyfte det oändliga människovärdet och påminde om att vi som kyrkor inte viker en tum på det. Detta får bäring på migration och klimatförändringar, exempelvis, definitivt även på biståndet. Ingen människa är en ö. Vi har ansvar om varandra. Vi betonade också att religionsfriheten inskränkts under pandemin och att det är del i en större trend där trossamfund bemöts med misstro och inte tillit. Det syns exempelvis i bidragen till våra barn och ungdomsföreningar men också för våra barn och unga i skolan. Vi påminde om hur barn och unga kränks för sin tro.

Annie Lööf ställde engagerade frågor kring detta och betonade hur viktig religionsfriheten är, liksom civilsamhället, inte minst i kris och pandemi. I samtalet betonade vår ordförande ärkebiskop Antje Jackelén bland annat det existentiella skuldberget nu, som kan beskrivas som en tidsinställd bomb. Vi behöver den etiska kompassen med djupa värderingar. Annie Lööf försäkrade att hon tar med sig det vi lyft fram och vill gärna se en fortsättning på våra samtal”.

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet:

”Det var ett väldigt bra och viktigt möte med Sveriges kristna råd i måndags. Om kyrkornas roll och viktiga kraft i samhället, om religionsfriheten och om hur politiken och kyrkan kan dra nytta av varandras kunskap och nätverk ännu bättre. Som uppvuxen i Värnamo, en bygd där kyrkorna spelade en helt central roll i samhället, det var där man gick i scouterna, där man sjöng i kör, där man träffade kompisar, så vet jag hur viktiga kyrkorna är som mötesplatser i vårt land. Jag tycker också att SKR, där de olika kyrkorna kan samarbeta och ha en dialog med varandra och med andra är ett föredöme för samhället i stort. Nu är tid för mer av tillit, samarbete och dialog. Här hoppas jag att mötena som SKR nu har med de politiska partierna kan väcka inspiration”.


Mer om Sveriges kristna råds samtal med alla partiledare hittar du här.

Fortsätt läsa mer från oss