Hösten 2021 inleddes Sveriges kristna råds presidiums samtalsserie med alla partiledare inför valet 2022. Bland annat religionsfrihet och existentiell hälsa står på agendan.
Här följer kommentarer efter samtalet med Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd:

”Jag vill uttrycka generellt en respekt för de som är beredda att arbeta politiskt och ta ett stort ansvar. I mötet med Sabuni blev det tydligt hur ideologiskt driven hon är. Hon motiverade sina olika svar till oss ideologiskt. Det skapar en tydlighet.

Vi talade om religionsfrihet och barns och ungas rätt till existentiell andlig hälsa. Samtalet berörde skolan där vi som kyrkor poängterade värdet av konfessionella friskolor och att trossamfund har mycket att ge till samhället, socialt, diakonalt och inte minst vad gäller demokratisk fostran. Vi påpekade att religion ofta ses som något problematiskt och att religionsfrihet i Sverige ofta tolkas som frihet från religion. Detta visar sig i sin värsta form i att troende unga kränks för sin religions skull. Vi talade om barns och ungas situation och deras behov av värderingar, existentiella tolkningsnycklar, inte minst i ljuset av klimatnödläge, pandemi och nu krig i vårt närområde. Vi påminde om att majoriteten av världens människor är religiösa, Sverige är ett undantag. Så talade vi om biståndet och var eniga om ett fortsatt högt bistånd. Vi framhöll att vi som kristna kommer fortsätta kämpa för alla människors lika värde och en generös migrationspolitik”.

Fortsätt läsa mer från oss