SKR:s presidium och Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna

Under hösten 2021 samtalar Sveriges kristna råds presidium med alla partiledare inför valet 2022. Bland annat religionsfrihet och existentiell hälsa står på agendan.
Här följer kommentarer efter samtalet med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

Generalsekreterare Sofia Camnerin, Sveriges kristna råds presidium:

Vi välkomnades varmt av Sverigedemokraterna. I samtalet lyfte vi religionsfrihet och religion som en resurs i byggandet av ett gott samhälle. Vi poängterade att vi som kyrkor värnar alla människors lika värde och därför kommer fortsätta verka för en generös flykting- och asylpolitik. Vi hade också ett samtal om biståndet där vi tryckte på fortsatt 1% av BNP.

Vårt primära fokus var dock återigen religionsfrihet och barns- och ungas behov av andlig existentiell hälsa. Partiledare Jimmie Åkesson bekräftade att pandemin har väckt själsliga frågor och att barn inte får lämnas ensamma i detta. Biskop Anders Arborelius lyfte fram att 80% i hans samfund är invandrare eller andra generationens invandrare och att segregationen i bostadsområden måste motverkas genom möten och dialog. Ärkebiskop Antje Jackelén poängterade att samhället inte kan vara neutralt även om staten ska vara sekulär. Det behövs partnerskap mellan stat och civilsamhälle. I samtal om religionsmöten poängterade presidiet att det är viktigt att skilja på islamism och islam, genuin tro och extremistisk ideologi och att vi behöver se religion som en positiv resurs i samhället och arbeta för dialog mellan olika religioner”.

Jimmie Åkesson, partiledare Sverigedemokraterna:

Det var ett konstruktivt och uppskattat möte med Sveriges kristna råd. Vi talade om trossamfundens i allmänhet – och kyrkornas i synnerhet – viktiga roll och verksamhet i samhället och också om hur religionsfriheten kan bejakas och fredas.  Vi talade om behovet av att vår representativa demokrati står upp för både rätten till att utöva och rätten att avstå religiöst liv, samt hur vi med gemensamma krafter kan motverka diskriminering och utsatthet mot troende elever i skolan. Frågor om migration, bistånd och hållbarhet berördes också. Vi ser ett stort behov av ökad sammanhållning och gemenskap i vårt land och kan kyrkorna spela en roll som sammanhållande kitt och forum för samtal i den strävan, så är det positivt. Många såväl troende som icke-troende vänder sig till kyrkan i tider av personlig och samhällelig kris och det är något som vi bör ha i åtanke och värna, trots att vi är ett av världens mest sekulariserade länder. Förhoppningsvis kan SKR:s möten med partierna bygga broar och ge en ökad ömsesidig förståelse för var vi är överens och var vi kan skilja oss åt, men ändå upprätthålla en respekt för varandra”.


Mer om Sveriges kristna råds samtal med alla partiledare hittar du här.

Fortsätt läsa mer från oss