Fyra filmer om ensamhet och hur församlingar valt att arbeta.

Anonyma ensamma

Tommie Sewon, pedagog och musiker, i Sofia församling i Stockholm berättar hur församlingen startade ett arbete för ensamma. Arbetet startade för tre år sedan och till en början var det få som kom. Idag har arbetet en självklar plats under namnet ”Anonyma ensamma” som blivit en livlina för många av deltagarna. Arbetet har uppmärksammats mycket i media.
Längd 08.00 minuter.

Volontärarbetet i Gustav Vasa församling

Fler och fler församlingar bygger nu upp ett organiserat volontärarbete. Metoderna är lite olika. Sven Johannesson berättar i filmen om hur organisationen ser ut och hur man rustar volontärerna och skriver en överenskommelse mellan volontären och församlingen. Gustaf Vasa församling i Stockholm samarbetar med Volontärbyrån för rekrytering av volontärerna. I filmen får vi också möta en volontär och två damer som får kontinuerliga besök. De delar med sig av vad de får ut av att vara delaktiga i volontärarbetet.
Längd 05.35 minuter.

Professor Peter Strang om ensamhet

Peter Strang, cancerläkare och professor inom palliativ medicin vid Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem, svarar på frågor om ensamhet och varför ämnet är så laddat. Peter menar att vi människor är skapta till gemenskap och när vi är och blir ensamma får det stora konsekvenser. Han säger: ”Vi måste inse att ensamhet är en riskfaktor vid sidan om andra livsstilsfaktorer som kost, motion och rökning. Nu har vi inte samma naturliga mötesplatser som förr då släkt och vänner fanns närmare.” Längd 06.00 minuter.

Ofrivillig ensamhet

Diakon Anette Kyhlström, Hela människan, berättar om olika anledningar till ofrivillig ensamhet. Hon tar bland annat upp hur skamfullt många upplever sin ensamhet och hur det är att uppleva sig ensam i en relation.
Längd 08.35 minuter.