Diakonifokus: Ensamhet

Temat för Diakonifokus 2020 och 2021 är Ensamhet. Här har vi samlat material som vill ge kunskap och inspiration för kyrkornas medarbetare och frivilliga.

Kyrkornas gemensamma diakonala tema

Temat för Diakonifokus åren 2020 och 2021 är Ensamhet. Detta tema kan användas året om men kan särskilt uppmärksammas den 13:e söndagen efter trefaldighet, Diakonins dag. För 2020 är det den 6 september.

Arrangörer

Diakonifokus är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Stockholms katolska stift, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda och Sveriges kristna råd.