Unga människor ställs inför stora utmaningar i samtiden. Barn och unga utsätts för samhällsutmaningar som till exempel klimatkrisen, krig och demokratier på nedgång i världen, och det är tydligt att unga lever med stark oro världen över. Många unga i Sverige uppger också att de känner stress i skolan, att det är vanligt med kränkningar på internet och att de mår psykiskt dåligt på andra sätt. Här har vi som kyrkor i Sverige ett viktigt uppdrag –  att vara en varm och välkomnande plats för unga som ropar efter hopp och meningsskapande sammanhang.

Ungas vägar till mening – mellan hopp och förtvivlan är temat för Diakonifokus 2024-2025. Temat är framtaget för dig som arbetar med barn och unga i församlingsgemenskapen eller i närliggande organisationer till kyrkan. Kanske är du pedagog, diakon, präst eller pastor. Eller så jobbar du som ideell ledare för konfirmander eller med ungdomar på annat sätt. Oavsett hur du stöttar barn och unga så finns det mycket matnyttigt för dig att hitta i flikarna här nedan. Här följer en kort sammanfattning av vad du hittar under varje flik:

I fliken Inledning kan du läsa en inledande text av Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin där hon ger en längre reflektion kring temat Ungas vägar till mening – mellan hopp och förtvivlan.

Här hittar du tankar och forskning kring hur unga människor upplever sin samtid. Unga människor världen över känner tyvärr låg grad av framtidshopp. Det visar flera studier. Åtta av tio unga i världen upplever klimatångest och över hälften anser att mänskligheten är dödsdömd.
Många gymnasieelever i Sverige säger att jorden kan gå under under deras livstid.

I fliken Forskning hittar du aktuell forskning relaterad till “Ungas väg till mening” med pedagogiska och sammanfattande introtexter på svenska så att du snabbt ska kunna bilda dig en uppfattning om var du hamnar när du klickar på länken. De sammanfattande texterna kan också läsas som en sorts översikt över forskningen inom området.

Här hittar du en mängd metoder för att samtala med unga om mening och existentiella frågor. En del metoder är kopplade till specifika teman såsom miljö eller exempelvis psykisk hälsa. Andra handlar om mening i mer generella termer. 

Studieförbunden Sensus och Bilda är båda knutna till olika kyrkor inom Sveriges kristna råd och de kan stötta er kyrka om ni vill starta studiecirklar, ordna samtalskvällar eller konferenser eller liknande på temat Ungas väg till mening. Hör av dig till ditt lokala Sensus- eller Bilda-kontor!

Här hittar du inspiration till andakter för barn och unga. Texterna berör olika teman såsom kärlek, ensamhet, sjukdom eller lycka. 

Se filmer och webbinarier, bland annat med Christina Lloyd som skapat samtalsmodellen ”Meningen med mig”.

Här finns lite boktips på romaner och annat där ungdomar spelar huvudrollen och där meningen med livet och i livet finns med som teman.

Kolla in tips på sånger och psalmer här.

Här finns tips om olika organisationer som kan vara relevanta att kontakta för dig som möter barn och unga – till exempel om det finns omständigheter som du själv inte riktigt kan ta hand om i kyrkans verksamhet.