Sveriges kristna råd, SKR, har en regelbunden dialog med representanter för regering och riksdag om frågor som är viktiga för kyrkorna. Idag mötte kyrkorna utrikesminister Margot Wallström (S), som en uppföljning av det möte om religionsfrihet som hölls för ett år sedan.


SKR:s ordförande, biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, inledde med att berätta om situationen för kristna i Mellanöstern och Indien. Föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, beskrev kyrkornas situation i Europa utifrån läget i Bulgarien och den ortodoxa samordnaren Misha Jaksic talade över samma ämne, fast utifrån perspektivet ortodoxa och österländska kyrkor. Generalsekreterare Anders Malmstigen, Svenska missionsrådet, presenterade den nordiska ekumeniska plattformen NORFORB och Peter Lindvall, Svenska kyrkan, presenterade projektet ”En värld av grannar”. Därefter utmynnade ett gemensamt samtal om hur kyrkorna, de olika religionerna och Sverige som land kan samverka för att gynna religionsfriheten, både i landet men också i världen.

– Vi ser hur religionsfriheten attackeras på europeisk mark och över hela världen. Det är glädjande att se hur Utrikesdepartementet aktivt arbetar med frågan och jag ser särskilt positivt på att man registrerat att religionsfrihet inte ens är självklart här på hemmaplan, säger Anders Arborelius.

– Men jag ser att från regeringens sida har man öppnat ögonen och hjärtat för religionsfrihetsfrågan utifrån de mänskliga rättigheterna, fortsätter Arborelius.

Margot Wallström uttryckte ett tack till kyrkorna för engagemanget för religionsfrihet och arbetet för människor på flykt och då särskilt i samband med åren 2015 och 2016. Ministern poängterade relevansen och användbarheten över resursmaterialet om religionsfrihet genom NORFORB.

I samtalet tog kyrkoledarna även upp vårens utrikespolitiska debatt där Ekumeniska Följeslagarprogrammet diskuterats. Karin Wiborn nämnde om den positiva dialogen med Judiska centralrådet, samt tog även upp den ökade svårigheten för följeslagare att komma in i Israel. Därefter följde ett generellt samtal om situationen i Israel och Palestina.
– Jag vädjade till utrikesministern att se till Israels bästa, i strävan efter ömsesidig respekt i den svåra konflikten, säger Daniel Alm.

Från vänster: Mikael Stjernberg, Misha Jaksic, Anders Arborelius, Margot Wallström, Karin Wiborn, Daniel Alm, Joakim Bergström, Anders Malmstigen och Peter Lindvall.

Kyrkorna representerades av Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan, Peter Lindvall, enhetschef på avdelningen för kyrkoliv, Svenska kyrkan (ersättare för Antje Jackelén), Misha Jaksic, ortodox samordnare (ersättare för Benjamin Atas), Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd, samt Mikael Stjernberg, press- och kommunikationsansvarig, Sveriges kristna råd. Anders Malmstigen, generalsekreterare, Svenska missionsrådet var inbjuden av Sveriges kristna råd att delta i mötet.


Den 22 maj mötte Sveriges kristna råd justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och den 3 juni genomfördes ett möte med kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Fortsätt läsa mer från oss