Sveriges kristna råd, SKR, har en regelbunden dialog med riksdags- och regeringsrepresentanter i frågor som är viktiga för kyrkorna. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) mötte idag kyrkoledarna i regeringskansliet till ett möte som varade i en knapp timma. På plats fanns ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, arkimandrit Jean Mansour, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia, generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd. Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, kunde inte närvara, vilket även gällde ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan. Med på mötet var även press- och kommunikationsansvarig Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råd besökte justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på Justitiedepartementet. Från vänster: Mikael Stjernberg, Karin Wiborn, Antje Jackelén, Morgan Johansson, Daniel Alm och Jean Mansour. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet.

På dagordningen fanns tre föranmälda frågor. Antje Jackelén talade om migration och förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Ärkebiskopen lyfte de negativa konsekvenser som tidsbegränsade uppehållstillstånd medför för individ och samhälle utifrån SKR:s remissvar från den 18 mars.

– Det var positivt att ministern lovade fortsatt dialog med Migrationsverket i konvertitfrågan, bland annat om behov av utbildning och fortbildning av handläggare, samt krav på återrapportering från myndighetens sida, säger Antje Jackelén.

Daniel Alm tog upp frågan om konvertiter i asylprocessen och påpekade att Migrationsverkets behandling av konvertiter i asylprocessen behöver förändras. Daniel Alm pekade på systematiska brister inom tre områden: konversion, bedömning och skyddsbehov, i enlighet med den debattartikel som kyrkoledarna skrev i Dagens nyheter i december. Daniel Alm tog också upp ett konkret exempel med en person som konverterat men där myndigheten inte accepterat berättelsen. Även frikyrkornas konvertitutredning överlämnades till statsrådet.

– Vi framförde vår tacksamhet över att Sverige är ett land som man flyr till och att vi som kyrkor upplevt mycket integrationsglädje de senaste åren, säger Daniel Alm, och fortsätter:
– Vi var överens om att uppföljning bör ske i alla de tre frågor som vi lyfte fram, och ministern välkomnade en fortsatt dialog.

Karin Wiborn tog upp frågan med regeringen om Sveriges långa häktningstider, vilket är en fråga som SKR tidigare tagit upp med dåvarande inrikesminister Anders Ygeman. Sverige kristna råd har i uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. Inom detta arbete finns 180 medarbetare. I likhet med flera internationella organisationer reagerar kyrkorna mot systematiska förlängningar av häktningstider där många sitter med restriktioner under extremt lång tid.

Jean Mansour, avslutade med att tacka statsrådet för mötet, samt ställde frågan hur regeringskansliet går vidare med kyrkornas frågor.

Under juni månad möter SKR:s presidium även kulturminister Amanda Lind och utrikesminister Margot Wallström.

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org