Sveriges kristna råd, SKR, har en regelbunden dialog med riksdags- och regeringsrepresentanter i frågor som är viktiga för kyrkorna. Idag mötte kyrkoledare kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) på Kulturdepartementet utifrån hennes ansvar för relationen med trossamfunden. Kyrkorna representerades av Anders Arborelius, biskop, Katolska kyrkan, Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan, Martin Modéus, biskop, Svenska kyrkan, Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd, samt Mikael Stjernberg, press- och kommunikationsansvarig, Sveriges kristna råd.

Delegationen från kyrkorna bestod av (från vänster): Mikael Stjernberg, Karin Wiborn, Anders Arborelius, Amanda Lind, Daniel Alm och Martin Modéus.

På dagordningen fanns flera föranmälda frågor. Anders Arborelius talade om kyrkorna som samhällsaktör i Sverige och omvärlden. Arborelius gav flera exempel på aktuella frågor som kyrkorna arbetar med, exempelvis konvertiter, konfessionella friskolor och sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer.

– Kyrkorna är viktiga för integrationen i Sverige. Jag pekade på att när man kommer till Sverige så är det också en väg in i samhället att vara med i en församling. Religionsförankring är ett sätt att komma in i samhället, säger Anders Arborelius.

Daniel Alm tog upp frågan om statens stöd till trossamfunden, både när det gäller övergripande till trossamfunden från Myndigheten för stöd till trossamfund, men också exempel på indragna stöd från kommuner till ungdomsförbund.

– Vi vill göra stor nytta i samhället, men vi är bekymrade om statliga instanser ska avgöra vad som är samhällsnyttigt i det kyrkan gör. Vi lyfte betydelsen av det positiva med religiösa övertygelser och att man inte ska beskära religionsfriheten utifrån den förståeliga rädslan för hatretorik och våldsideologier, säger Daniel Alm.

Martin Modéus, som ersatte ärkebiskop Antje Jackelén i mötet, lyfte frågan om kyrkorna som en naturlig del av civilsamhället och den okunskap som finns om religion.

Martin Modéus talade om kyrkornas roll i samhället. Foto: Mikael Stjernberg.

– I nuläget upplever många att religionerna trängs undan från det offentliga rummet. Religion bidrar till det goda samhället och därför måste religionerna och dess uttryck få finnas och den måste också få synas, säger Martin Modéus.

Karin Wiborn berättade om kyrkornas gemensamma arbete och hur kyrkorna samverkar med andra religioner.

– Det var ett positivt och engagerat möte. Ministern var insatt i religionernas betydelse och engagerad för minoriteters plats i samhället. Vi samtalade om ett flertal viktiga frågor för kyrkorna i Sverige och jag var glad över att berätta om SKR, dess medlemskyrkor och arbetsområden, säger Karin Wiborn.

Statsråd Amanda Lind. Foto: Mikael Stjernberg.

Den 22 maj mötte SKR justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. I slutet av juni månad finns även ett inbokat möte med utrikesminister Margot Wallström.

Fortsätt läsa mer från oss