Produktionsår
2017
Nummer i skriftserien
23
Antal sidor
44
ISSN
1650-9196

Gåvan att finnas till #23

Gåvan att finnas till riktar sig till kyrkorna och vill ge inspiration till det fortsatta arbetet med att bli inkluderande gemenskaper.

Kyrkornas världsråd har arbetat med frågor om kring funktionsnedsättningar och funktionshinder sedan början av 70-talet. I samband med generalförsamlingen 1998 i Harare bildades EDAN (Ecumenical Disabilities Advocates Network) som på många sätt innebar en förnyelse för arbetet kring funktionshinderfrågor i Kyrkornas världsråd och i hela den ekumeniska rörelsen.

2003 presenterade EDAN ett dokument om en teologisk förståelse om funktionshindersfrågan, A Church of all and for all (Allas kyrka och en kyrka för alla). Det dokumentet har haft stor betydelse för samtalet om funktionshinder i den internationella ekumeniska rörelsen.

Det följdes upp med ett nytt dokument, The Gift of Being (Gåvan att finnas till) som presenterades 2016 för Kyrkornas världsråds centralkommitté. I detta dokument utgår EDAN från att livet i sig är en gåva från Gud och att vi som människor är gåvor till varandra, bara genom att vi finns till. Nu finns detta dokument från EDAN i svensk översättning.

Det finns också ett introduktionsmaterial med tre frågor gällande Gåvan att finnas till.

Köp fysiskt exemplar

Du kan ladda ner detta material gratis ovan. Det finns också att köpa om du behöver en tryckt version.

60 kr

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser
Vid större beställningar, maila info@skr.org för en offert.

Vi har mer material om…