Antal sidor
68
Produktionsår
2019
Nummer i skriftserien
24
ISSN
1650-9196

Människors värde och värdighet #24

I den nya skriften ”Människors värde och värdighet – Om kristen människosyn” utvecklas en ekumeniskt färgad kristen teologi om människors värde och värdighet. Skriften är författad av Björn Cedersjö på uppdrag av Sveriges kristna råds styrelse.

Människors värde och värdighet är en grundbult i samtida människosyn. Men hur motiveras den och vilka konsekvenser får den i praktiken? I denna skrift utvecklas en ekumenisk kristen teologi om människors värde och värdighet. Vad betyder det att människor är ”skapade till Guds avbild”? Vad är människors uppgift i livet? Hur kan man se på människors förmågor och brister?

Guds avbild

Sveriges kristna råd uttalar sig i olika sammanhang i debattartiklar, remissyttranden och manifestationer av olika slag. Ofta hänvisas då till att människan är ”skapad till Guds avbild”, att människor har värde och värdighet och har del i de universella mänskliga rättigheterna. I denna skrift vill kyrkorna tillsammans fördjupa reflektionen över grunden för sina ställningstaganden. I texten ges också kortfattade exempel på kristen reflektion på ett antal områden där människosynens konsekvenser diskuteras.

”Människors värde och värdighet – Om kristen människosyn” har kommit till efter samtal i Sveriges kristna råds rådsmöten och med stöd i en ekumenisk referensgrupp. Den är antagen av Sveriges kristna råds styrelse 2019 och rekommenderas för läsning och studium.

Om författaren

Björn Cedersjö arbetade under åtta år på Sveriges kristna råd som direktor för kyrka-samhälle. I februari 2019 gick han i pension. Björn är pastor inom Evangeliska Frikyrkan och var före sin tid på Sveriges kristna råd lektor i etik och skolledare på Örebro Teologiska Högskola samt ekumeniskt engagerad.

 

Köp fysiskt exemplar

Du kan ladda ner detta material gratis ovan. Det finns också att köpa om du behöver en tryckt version.

60 kr

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser
Vid större beställningar, maila info@skr.org för en offert.

Vi har mer material om…