Produktionsår
2011
Nummer i skriftserien
16
Antal sidor
76
ISSN
1650-9196

Äktenskap där religioner möts #16

Syftet med skriften är att ge en första introduktion till stöd för präster och pastorer i Sveriges kristna råds medlemskyrkor, när par med olika religionstillhörighet vänder sig till dem för samtal.

FörfattareCajsa Sandgren och Katrin Åmell OP.

Äktenskap där makarna hör till olika religioner blir allt vanligare, bland annat genom globaliseringen och en ökad rörlighet i samhället. Par som planerar att ingå interreligiösa äktenskap får ofta frågor från den närmaste omgivningen. Ska en av parterna bli tvungen att konvertera? Hur blir det med vigseln? Kan det ske i kyrkan och vem ska vara vigselförrättare? Hur ska det bli med barnens religionstillhörighet? Frågorna är många, var ska man vända sig för att få svar?

Pastorala frågor

Tonvikten i skriften Äktenskap där religioner möts ligger på pastorala frågor. Synen på äktenskap i kristendom, judendom och islam beskrivs. Juridiska aspekter samt förhållandet mellan religion och kultur berörs också. Ett kapitel ägnas åt konkreta exempel på hur par som tillhör olika religioner lever i Sverige och hur de funnit lösningar på olika utmaningar.

Samtalsunderlag

Avsikten med denna skrift är varken att uppmuntra till eller avråda från interreligiösa äktenskap. Syftet är att ge en första introduktion till stöd för präster och pastorer inför samtal med par med olika religionstillhörighet.

Köp material

60 kr

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser
Vid större beställningar, maila info@skr.org för en offert.

Vi har mer material om…