Det är mycket svårt att tala i akut lidande, död och kaos. Jobs vänner i Bibeln var tysta när Job var i akut sorg. Nu är miljoner människor drabbade av det som händer i Israel och Palestina. Många talar, ropar och tar ställning. Polarisering och hat riskerar öka, även här i Sverige. Situationen är redan katastrofal i Gaza och det finns tusentals offer i både Israel och Palestina.

Så vi vill inte vara tysta. Kyrkorna i Sveriges kristna råd har både sänt en riktad hälsning till våra vänner i Judiska Centralrådet, försökt dela sorg och medlidande med det judiska folket. Och vi har bett, och fortsätter att be och arbeta för fred i Israel och Palestina. När attacken kom till vår kännedom gick vi ut i en bön om frid och fred i våra kanaler, och medan kyrkoledarna samlades till kyrkoledardygn uppmanade vi alla att tillsammans omsluta de hårt drabbade folken i bön.

Vi fortsätter att be om fred i Israel och Palestina och göra det vi kan för att bistå de som har makt att förändra.

Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Sveriges kristna råd har också kontinuerligt sedan 2002 genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel stått på folkrättens sida. Sedan starten har över 400 svenska följeslagare och 2000 internationella genom sina vittnesbörd rapporterat om konsekvenser för den palestinska civilbefolkningen. De slår följe med människor och utgör en skyddande närvaro. Vi har genom åren protesterat mot brott mot folkrätten och illegala bosättningar, precis som flera av våra medlemskyrkor gör via sitt bistånds- och utvecklingssamarbete i det palestinska området. Det är därför med sorg som vi tillsammans med den internationella koordinationen har tvingats evakuera alla följeslagare, men anpassar programmet efter det aktuella säkerhetsläget. Följeslagarna fortsätter arbetet hemifrån genom sina vittnesskildringar och den internationella koordinationen arbetar för att förbereda en säker återuppstart när förutsättningarna finns.  Det är också med sorg vi konstaterar att regeringen pausar det svenska biståndet till den palestinska civilbefolkningen när det behövs som aldrig förr. Hur regeringens översyn av biståndet kommer påverka den svenska delen av följeslagarprogrammet vet vi inte i skrivande stund, men i väntan på besked fortsätter vi arbeta enligt plan.

De våldshandlingar som barn, ungdomar och alla människor på bägge sidor nu utsätts för är fruktansvärda. Hamas massaker av israeliska civila saknar motstycke och den israeliska militärens bombningar av Gaza beskrivs som de värsta någonsin.

Vi står tillsammans med Kyrkornas världsråd och kyrkoledarna i Jerusalem som uppmanar alla stridande parter att omedelbart upphöra med våldet. De fördömer våldshandlingar riktade mot civila och vädjar till politiska ledare och myndigheter att i uppriktig dialog söka uppnå en rättvis och varaktig fred för det heliga landet. Det internationella samfundet uppmanas att fördubbla sina ansträngningar för att medla fram en fred som bygger på lika rättigheter för folken och på internationell lag.

Vi fortsätter att be om fred i Israel och Palestina och göra det vi kan för att bistå de som har makt att förändra.

Texten publicerades först 13 oktober men har uppdaterats.

Sofia Camnerin
generalsekreterare Sveriges kristna råd

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Fortsätt läsa mer från oss