Både lokalt och på kyrkoledarnivå är engagemanget för den gruppen asylsökande stort, ett engagemang som också får en mångfald olika uttryck. Och så måste det få vara; det samlade engagemanget rymmer namninsamlingar och manifestationer, ekumeniska gudstjänster och debattartiklar (exempelvis Dagens nyheter 16/12), omsorg om enskilda och olika försök till påverkan via sociala medier.

För en omfattande beskrivning av SKR:s arbete med dessa frågor, se Björn Cedersjös blogg från december.

I Stockholm – i Filadelfiakyrkan och därefter på Sergels torg mitt i city – hölls på onsdagen en förbönsgudstjänst, där ett flertal kyrkoledare medverkade, och en ljusmanifestation. Manifestationer hölls även på andra orter samma kväll. På torsdagen mötte sedan representanter från Sveriges kristna råd Migrationsverkets högsta ledning för ett samtal, bland annat om konvertitfrågan.

Under den tid då vi på SKR-kansliet förberedde dessa event märkte vi snart att de inspirerade och gav genklang på många platser i landet. Från SKR vill vi nu säga ett varmt tack för det lokala engagemang som ledde till manifestationer och gudstjänster på närmare tio andra platser, förutom Stockholm.

Lite grand i skymundan, men mycket viktigt för det långsiktiga och breda arbetet med migrationsfrågorna, var en av de förändringar som den alldeles nytillträdda regeringen kommit överens med Centern och Liberalerna om att genomföra; att göra det möjligt inte bara för de som fått flyktingstatus utan också för de så kallade ”alternativt skyddsbehövande” att få återförenas med sina familjer. Ett av de krav som SKR drivit i Juluppropet sedan julen 2016 ser därmed ut att kunna bli verklighet. Ett glädjande tecken på att det långsiktiga – men kanske inte alltid så uppmärksammade eller ”flashiga” – opinions- och påverkansarbetet också kan ge resultat.

Låt oss fortsätta arbeta och fortsätta be:
Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet.

Karin Wiborn
Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

 

 

Fortsätt läsa mer från oss