Är våra gudstjänstlokaler och sammanhang trygga?
Ni kan rapportera in om det inte är så.
Sveriges kristna råd sammanställer och samordnar rapporteringen.

I Europa pågår just nu en satsning för att skydda gudstjänstlokaler och begravningsplatser. Det handlar om att säkra religionsutövandet och religionsfriheten. I detta läge ska vi hjälpas åt att kartlägga hur eventuella brott och hot ser ut mot religiösa byggnader och sammanhang.

Initiativet kommer från Europakommissionen som i sin tur gett olika organ i uppgift att sammanställa. För kyrkornas del i Europa är det KEK, Europeiska kyrkokonferensen, som samordnar – mer information finns här: https://www.ceceurope.org/cec-receives-eu-grant-to-protect-places-of-worship-together-with-european-religious-organisations/.
I Sverige samordnas denna kartläggning genom Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råd sammanställer händelser som inträffar från 1:a maj 2021 och framåt.

Mer om hur informationen samlas in och vart den skickas finns hos respektive kyrkosamfund.

Fortsätt läsa mer från oss