Är våra gudstjänstlokaler och sammanhang trygga?

Arbeta förebyggande 
På Myndigheten för stöd till trossamfund finns material att hämta kring hur ni kan arbeta med er säkerhet. De flesta är vana att arbeta med brandsäkerhet, utrymningsvägar, men nu behöver säkerhetstänket stärkas på fler plan. Här finns tydliga instruktioner: Så här kan ni arbeta med er säkerhet (pdf)

Rapportera om det inte är säkert 
Förutom att kontakta polisen om det ändå inträffar något kan ni rapportera till Sveriges kristna råd om det inte är så. 

I Europa pågår just nu en satsning för att skydda gudstjänstlokaler och begravningsplatser. Det handlar om att säkra religionsutövandet och religionsfriheten. I detta läge ska vi hjälpas åt att kartlägga hur eventuella brott och hot ser ut mot religiösa byggnader och sammanhang. 

Initiativet kommer från Europakommissionen som i sin tur gett olika organ i uppgift att sammanställa. För kyrkornas del i Europa är det KEK, Europeiska kyrkokonferensen, som samordnar – mer information finns här: https://www.ceceurope.org/cec-receives-eu-grant-to-protect-places-of-worship-together-with-european-religious-organisations/
I Sverige samordnas denna kartläggning genom Sveriges kristna råd. 

Sveriges kristna råd sammanställer händelser som inträffar från 1:a maj 2021 och framåt. 

Mer om hur informationen samlas in och vart den skickas finns hos respektive kyrkosamfund. 

Fortsätt läsa mer från oss