Polisens beslut att införa ett väskförbud på större evenemang i Sverige omfattar i dagsläget inte gudstjänster och konserter i kyrkor. Vi kan alltså fira gudstjänster nu i helgen och genomföra arrangemang som planerat. Arbeta dock alltid för trygghet!

Polisen har fattat beslut om ett totalt väskförbud på större evenemang i Sverige. Detta utifrån det rådande läget i samhället och att terrorhotnivån ligger på nivå fyra på en femgradig skala.

Polisens beslut om totalt väskförbud på större evenemang

Församlingars arrangemang ses i regel som allmänna sammankomster vilka inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt ordningslagen. Därmed omfattas de inte av det nya beslutet om väskförbud. Om en församling arrangerar ett riktigt stort arrangemang som besöks av ett mycket stort antal deltagare eller att det finns risk för att ordningen störs eller säkerheten äventyras, kan det dock bli aktuellt med tillstånds- och anmälningsplikt.

Det är oavsett viktigt att vi arbetar för att våra gudstjänster och arrangemang är trygga och välkomnande. Vi behöver självklart vara medvetna om den förhöjda terrornivån. Avvikelser ska rapporteras till polis och som arrangörer behöver vi ta ansvar.

Följ gärna dessa rekommendationer som är framtagna av Svenska kyrkan:

  • Ha gudstjänstvärdar eller motsvarande vid alla öppna arrangemang. Se till att någon hälsar välkommen och har som uppgift att vara uppmärksam på det som händer runtomkring.

Fortsätt läsa mer från oss