”Religionen kommer att fortsätta spela en roll och då får vi förhålla oss till det.” Så säger den förre statsministern Ingvar Carlsson i en intervju i samband med publicerandet av sin nya bok Lärdomar. Jag läste intervjun i Kyrkans tidning och blev starkt berörd av hur han omprövat sin syn på religionen. Nu ligger boken på nattygsbordet därhemma.

Ingvar Carlssons kommentar visar på en tydlig trend att religionens roll i samhället alltmer uppmärksammas i det offentliga rummet. En del minns kanske t ex att Lasse Åberg avslutade sitt vinterprogram i P1 i vintras med en bön. Många som trodde att religionen så småningom skulle spela ut sin roll i det svenska samhället blir kanske förvånade.

En del talar om ”religionens återkomst” medan andra talar om ”religionens nya synlighet” som ett bättre sätt att uttrycka saken eftersom man menar att religionen aldrig försvunnit i det svenska samhället. Om detta kretsade tisdagens seminarium om Religionens offentlighet vid Centrum för forskning om religion och samhälle vid Uppsala universitet. Centrumbildningen bedriver forskning om religionens roll i samhället både nationellt och internationellt.

Det finns religionsblindhet i det svenska samhället sa en av föreläsarna vid seminariet. Hon tog som exempel att man på många skolor tvekar inför att bjuda in företrädare för lokala församlingar för att värna en icke-konfessionell hållning i skolan, medan andra inte ser några problem med att använda metoder som har sin grund i österländska religioner. Varför är det mer oproblematiskt? kan man undra.

Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade länder, men samtidigt blir religionen alltmer synlig. Och detta är något som förvånar många och skapar en valhänthet inför religionen som samhällsfaktor. Begreppsförvirringen är stor och man blandar ihop den sekulära staten med ett samhälle som aldrig kommer att bli helt sekulärt.

Det är viktig forskning som bedrivs vid Uppsala universitet och den hjälper oss som representanter för svensk kristenhet att inse vår roll och vårt uppdrag i ett samhälle som det svenska. Den välkände tyske filosofen Jürgen Habermas ser religionen som en viktig samhällsfaktor, som dock måste lära sig att översätta sina grundläggande trossatser så att de blir begripliga för omvärlden.

Och utmaningen för Sveriges kristna råd med sina medlemskyrkor är att frimodigt omsätta denna forskning i praktisk handling.

Olle Kristenson (3)

/Olle Kristenson

Fortsätt läsa mer från oss