Välkommen till vår butik på nätet. Här kan du både beställa material samt i många fall ladda ner produkterna fritt. Till höger så presenteras olika verksamheter och områden/kategorier.

Detta vill vi! #22

Kyrkorna och migrationsfrågorna

Författare: SKR:s arbetsgrupp för migration- och integration

40.00 kr

Produktionsår2017
Nummer i skriftserien22
Antal sidor16
ISSN1650-9196

Var sjunde person i vår värld är migrant. Det finns ungefär 250 miljoner internationella migranter i världen. Ytterligare 750 miljoner är migranter inom det egna landet. Många människor är i rörelse över gränser av olika slag. (Källa Migrationsinfo.se)

Migration innebär möjligheter och svårigheter. Vissa migrerar utifrån egen önskan, alltför många gör det för att man flyr undan förföljelse eller andra oönskade förhållanden.

Situationen för människor på flykt är en angelägen fråga för alla som vill vara goda medmänniskor. Därför är det en fråga som fordrar såväl en genomtänkt utgångspunkt som regelbunden reflektion.

I denna skrift vill kyrkorna i Sverige erbjuda en grundsyn för bedömning av migrationens utmaningar. Grundläggande bibeltexter och hänvisningar till relevanta internationella konventioner presenteras. Utifrån dessa görs ett antal aktuella tillämpningar vad gäller svensk lagstiftning och praxis.

Skriften har tagits fram av Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration och antagits av Sveriges kristna råds styrelse i december 2016. Skriften finns på svenska och engelska. Den engelska upplagan kan endast laddas ner som PDF.