Inom kort börjar tre nya medarbetare på Sveriges kristna råd. Det innebär att organisationens ledning till stor del har förnyats sedan årsskiftet.

Vid ett extrainsatt styrelsemöte i eftermiddags beslutades att anställa Jan Eckerdal som ny teologisk rådgivare vid Sveriges kristna råd. Han är präst i Svenska kyrkan och tjänstgör för närvarande som stiftsteolog i Strängnäs stift, med ansvar för stiftets prästfortbildningar, gudstjänstfrågor och för regionala och lokala ekumeniska frågor. Jan Eckerdal tillträder sin tjänst 9 augusti och efterträder Olle Kristenson som gick i pension i januari.

Wilhelm Blixt blir ny press- och kommunikationsansvarig. Han är utbildad journalist och har arbetat som reporter, webbkommunikatör, PR-konsult samt kultursamordnare på studieförbundet Bilda. Wilhelm Blixt är uppvuxen i pingströrelsen och har numera sin kyrkliga hemhörighet i Svenska kyrkan. Han tillträder tjänsten i slutet av april och efterträder Mikael Stjernberg som går vidare till tjänst inom Svenska kyrkan.

Jan Eckerdal och Wilhelm Blixt.


Sedan tidigare är det klart att Sofia Camnerin tillträder tjänsten som generalsekreterare för Sveriges kristna råd den 3 maj. Hon inleder med att arbeta halvtid under maj månad och kommer i juni att gå upp på heltid.


Om organisationen

Lär dig mer om organisationen Sveriges kristna råd och hur vi arbetar:
Så fungerar vår organisation – Sveriges kristna råd

Fortsätt läsa mer från oss