De kristna råden i Norden och Baltikum uppmanar sina respektive regeringar, liksom EU-institutioner, att behandla människor som tvingats fly från krig, katastrofer och lidande med värdighet. ”Rätten att söka skydd och få sitt fall prövat måste upprätthållas”, skriver rådens representanter i ett gemensamt uttalande.

I slutet av januari samlades representanter från de ekumeniska råden i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge och Sverige till ett nordiskt-baltiskt möte på Island för att bland annat samtala om den oro de känner inför allt mer restriktiva migrationspolicys i de egna länderna.
”Vi hör ett narrativ om ”den andre” som sprider rädsla och splittring, som upprätthåller skadliga stereotyper och rättfärdigar orättvisa policys. Vi ser tvivelaktiga försök att outsourca ansvaret för människor som söker skydd från förföljelse och krig. Vi ser en politik som fokuserar på gränskontroller – men vi måste också värna barn, kvinnor och män som söker skydd.”, skriver de och hänvisar till statistik från FN:s flyktingorgan UNHCR som visar att 3 760 flyktingar dog eller försvann i Medelhavet bara förra året.

Fr vänster: Erhard Hermansen, Norge, Mayvor Wärn-Rancken, Finland, Emil Hilton Saggau, Danmark, Sofia Camnerin, Sverige, Magnea Sverrisdóttir, Island, och Vilver Oras, Estland. Foton: Gjermund Øystese/Norges kristna råd

Att vidga definitionen av ”vår nästa”

Mötet sammanföll med avslutningen av böneveckan för kristen enhet, som i år utgick från berättelsen om den barmhärtige samariern och Jesu uppmaning: ”Du skall älska Herren din Gud… och din nästa som dig själv” (Luk 10:27). De skriver:
”Kristi kärlek driver oss att vidga vår definition av vem vår nästa är och att utöka vår omsorg bortom våra egna gränser.”

I uttalandet vill råden påminna beslutsfattare om orättvisan, lidandet och de ohållbara levnadsvillkor som påtvingas dem som flyr och menar att vi förminskar vår egen mänsklighet om vi inte värderar varje människoliv lika högt.
”Vi riskerar att bli de som, i Jesu liknelse ”vek av åt sidan och gick förbi”, om vi behandlar vår nästa med likgiltighet.”, skriver de.

”Vi kan bättre”

De ekumeniska kristna råden är övertygade om att såväl samhällen som kyrkor kan bättre. Välkomnandet av exempelvis ukrainska flyktingar har visat att kapaciteten och styrkan finns. Råden blundar inte för de samhällsutmaningar som kan finnas vid stor migration men menar att ”det är en hjärtefråga som människor och som kristna att välkomna dem som behöver hjälp”. Därför uppmanar de nordisk-baltiska kristna råden sina respektive regeringar och relevanta EU-institutioner:

  • att upprätthålla rätten för behövande att ansöka om asyl och få sitt fall prövat
  • att säkerställa att rapporterat våld från myndighetspersoner vid gränserna utreds

Uttalandet avslutas:
”Låt oss inte glömma att vi är kallade att ”älska vår nästa”, människor som lider, människor som är på flykt från konflikter, våld eller förföljelse.”

Läs uttalandet i sin helhet på engelska.

Foton: Gjermund Øystese/Norges kristna råd

Fortsätt läsa mer från oss