Presidiet för Sveriges kristna råd skriver idag till regeringen om kyrkorna och pandemilagen: ”Vi önskar att regeringen nu ser över de inkonsekvenser i regleringen som drabbar trossamfunden”.

Mottagare av brevet från Sveriges kristna råd är kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP). Kyrkoledarna skriver i det öppna brevet: ”Inskränkningar i gudstjänstliv och övrig församlingsverksamhet smärtar dagligen men bärs solidariskt för att minska smittspridningen och så skydda liv och hälsa. Samtidigt finns det också frustration … I det läget vill vi fästa din uppmärksamhet på de inkonsekvenser som det nuvarande regelverket medför.”

Därefter tar de upp ett exempel om Uppsala domkyrka: ”Våra kyrkliga lokaler är i många fall stora och skulle kunna samla betydligt fler än åtta personer om kvadratmetersregeln tillämpades. Som exempel skulle Uppsala domkyrka kunna erbjuda plats för 273 personer för att fira gudstjänst på plats om man utgick från kvadratmeterregeln”.

Sveriges kristna råd har i flera remissyttranden påpekat att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd. Kyrkorna understryker också att religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet som inte får begränsas utan att det finns extraordinära skäl och att sådana begränsningar inte får vara i kraft längre än absolut nödvändigt.

Brevet till Amanda Lind avslutas med:

”Vi önskar att regeringen nu ser över de inkonsekvenser i regleringen som drabbar trossamfunden. Inkonsekvens underminerar förtroende. Därför hoppas vi att snart får leva med mer konsekventa regler.”

Brevet är undertecknat av presidiet för Sveriges kristna råd och består av föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift, ärkebiskop Benjamin Dioscoros Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, samt tf generalsekreterare Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd.Läs hela brevet

Öppet brev till statsråd Amanda Lind, Kulturdepartementet

Angående pandemilagen och kyrkorna

Vi har förståelse för att regeringen har stått och fortfarande står inför många olika frågor och avvägningar under den rådande pandemins olika skeden. Bland kyrkorna har det hela tiden funnits ett ansvarstagande och en grundläggande solidaritet med regleringar och rekommendationer. Vi har även uppskattat de tillfällen till samråd med regeringen och myndigheter som ägt rum under pandemins gång. Särskilt uppskattar vi att regeringen lyssnade på trossamfunden och medgav ett undantag för 20 deltagare vid begravningar. Vi kan intyga att det har betytt oerhört mycket för många människor. Undantaget bidrar till folkhälsan.

Inskränkningar i gudstjänstliv och övrig församlingsverksamhet smärtar dagligen men bärs solidariskt för att minska smittspridningen och så skydda liv och hälsa. Samtidigt finns det också frustration. Vanligtvis samlas under en vecka cirka en halv miljon människor i olika åldrar i våra kyrkor och många av dem är personer som lever i utsatthet av olika anledningar. Idag ser vi hur just denna grupp drabbas särskilt hårt av pandemin, vilket står i skarp kontrast till vårt uppdrag att värna dem som Jesus kallar ”de minsta”.

I det läget vill vi fästa din uppmärksamhet på de inkonsekvenser som det nuvarande regelverket medför. I veckan läste vi om ett par som funderade över att förlägga sitt bröllop till en klädaffär där kvadratmetersregeln (varje person i affären ska ha minst 10 m2 utrymme) skulle möjliggöra att fler gäster kunde inbjudas. Det är också märkligt att ett gym för kroppen får samla människor efter kvadratmeterregeln, medan ”ett gym” för själen and anden bara får samla åtta personer oavsett hur många kvadratmeter yta och hur mycket luftvolym som finns. Våra kyrkliga lokaler är i många fall stora och skulle kunna samla betydligt fler än åtta personer om kvadratmetersregeln tillämpades. Som exempel skulle Uppsala domkyrka kunna erbjuda plats för 273 personer för att fira gudstjänst på plats om man utgick från kvadratmeterregeln.

Vi är medvetna om att många faktorer spelar roll för att förhindra smittspridning: antal toaletter och utformningen av in- och utgångar, aktiviteter som sång och utdelandet av nattvardens gåvor med mera. Vi är medvetna om detta och arbetar för ett ansvarsfullt agerande i våra församlingar. Längtan efter att åter få mötas till gudstjänst växer. De digitala gudstjänsterna är inte nog. Den namninsamling som lämnades över till dig i fredags är ett uttryck för denna längtan.

Regeringen har talat om ”mer träffsäkra åtgärder”. Vi hoppas att detta snart kommer och att de till exempel kommer att tillåta att samlas mer än åtta personer i de större lokaler där en sådan begränsning uppfattas som inkonsekvent.

Sveriges kristna råd har i flera remissyttranden understrukit att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd. Kyrkorna understryker också att religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet som inte får begränsas utan att det finns extraordinära skäl och att sådana begränsningar inte får vara i kraft längre än absolut nödvändigt.

Nästa helg inleds kyrkornas påskperiod (i den västliga traditionen, de ortodoxas påsktid börjar i år fyra veckor senare). Påsken är den största högtiden i kristendomen och påskperioden inleds genom en 40-dagars förberedelseperiod då vi i bön och reflektion uppmanas att tänka igenom våra liv och vår delaktighet i denna världs lidande och orättvisor. Det är en tid då vårt ansvar i livet fokuseras. Under påskdagarna påminns vi sedan om att livet har segrat över döden. Gud har uppväckt Jesus och Jesus lever här och nu bland oss. Det ger hopp och kraft också på vägen genom och ur denna pandemi.

Vi önskar att regeringen nu ser över de inkonsekvenser i regleringen som drabbar trossamfunden. Inkonsekvens underminerar förtroende. Därför hoppas vi att snart få leva med mer konsekventa regler.

I kyrkorna fortsätter vi att be för alla som drabbas av pandemin. Vi önskar dig och dina medarbetare Guds välsignelse och klokhet i de beslut som måste fattas för att värna liv och hälsa i samhället.

Hälsningar,

Presidiet för Sveriges kristna råd
Föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift
Ärkebiskop Benjamin Dioscoros Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan
Tf generalsekreterare Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd


Läs mer

Aktiviteter av Sveriges kristna råd i samband med coronapandemin:
Kyrkorna och coronaviruset

Fortsätt läsa mer från oss