Här sammanställs övergripande aktiviteter av Sveriges kristna råd i samband med coronapandemin. Denna sida uppdateras regelbundet.

2 februari 2022
SKR deltar i regeringens sakråd om kris- och återstartsfrågor.

2 februari 2022
Generalsekreterare Sofia Camnerin uttalar sig i tidningen Dagen om indikationer på släppta restriktioner den 9 februari.
LÄS MER

27 januari 2022
SKR, tillsammans med företrädare från flera olika trossamfund, träffar Folkhälsomyndigheten för uppdaterad information om de nya besked som nu getts av FHM och regeringen. Trossamfunden rapporter om nuläget i våra respektive samfund och framför förhoppningar om lättade restriktioner.

26 januari 2022
Sveriges kristna råd skickar en skrivelse till Kulturdepartementet och beklagar att trossamfunden inte finns med i ändringsbudgeten för 2022.

19 januari 2022
SKR deltar i regeringens sakråd om kris- och återstartsfrågor med bland annat kulturminister Jeanette Gustafsdotter, Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister och socialminister Lena Hallengren.

12 januari 2022
SKR, tillsammans med företrädare från flera olika trossamfund samt Svenska kyrkan, träffar Folkhälsomyndigheten för samtal om lägesbild och nya restriktioner.

20 december 2021
SKR, tillsammans med företrädare från flera olika trossamfund samt Svenska kyrkan, träffar Folkhälsomyndigheten för samtal om lägesbild och nya restriktioner.

7 december 2021
SKR deltar i ett möte tillsammans med SST, Myndigheten för stöd till trossamfunden, där Länsstyrelsen förtydligar kring tillsyn och begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
LÄS MER

29 november 2021
Ärkebiskop Antje Jackelén och ordförande i SKR skriver en utförlig kulturartikel i Sydsvenskan om varför vaccinbevis bryter mot religionsfriheten.
LÄS MER

24 november 2021
SKR svarar Folkhälsomyndigheten på ”Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”.
LÄS MER

23 november 2021
Generalsekreterare Sofia Camnerin och ordförande ärkebiskop Antje Jackelén medverkar i media. Tex SR P1 Ekot, TT, SR P1 Studio Ett, Kyrkans Tidning mfl.

23 november 2021
SKR, tillsammans med företrädare från flera olika trossamfund samt Svenska kyrkan, träffar Folkhälsomyndigheten för att diskutera utformningen av föreskrifterna som alternativ till vaccinbevis.

18 november 2021
Generalsekreterare Sofia Camnerin medverkar i olika medier och intervjuas om kyrkorna och vaccinbevis. Bland annat SVT och Dagen. Även ordförande ärkebiskop Antje Jackelén intervjuas, tex i SR P4 Uppland.

17 november 2021
SKR reagerar på Folkhälsomyndighetens krav på vaccinbevis för gudstjänster och andra religiösa sammankomster i ett pressmeddelande.
LÄS MER

7 oktober 2021
SKR deltar i regeringens sjätte, och sista, sakråd om publikfrågor under coronapandemin.
LÄS MER

25 september 2021
Tidningen Dagen uppmärksammar SKR:s inskickade remissvar gällande ”Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd”.
LÄS MER

23 september 2021
SKR svarar Socialdepartementet på promemorian ”Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd”.
LÄS MER

15 september 2021
SKR svarar Socialdepartementet på promemorian ”Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen”.
LÄS MER

8 september 2021
Generalsekreterare Sofia Camnerin kommenterar de slopade restriktionerna i tidningen Dagen.
LÄS MER

13 augusti 2021
Generalsekreterare Sofia Camnerin kommenterar sakrådets (24 juni) besked om inga vaccinpass för kyrkorna i tidningen Dagen.
LÄS MER

24 juni 2021
SKR deltar i sakråd med regeringen (Kulturdepartementet) om coronapandemin och att nå ut med information om vaccinering.

22 juni 2021
SKR svarar Folkhälsomyndigheten på promemorian ”Förslag på ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”.
LÄS MER

24 maj 2021
SKR deltar i regeringens publikråd. Inbjudare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Medverkan av energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman.

21 maj 2021
Generalsekreterare Sofia Camnerin kommenterar vaccinpass med mera i tidningen Dagen.
LÄS MER

7 maj 2021
SKR svarar på remissyttrande till Socialdepartementet ”Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”.
LÄS MER

6 maj 2021
SKR svarar på remissyttrande till Folkhälsomyndigheten ”Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”.
LÄS MER

29 april 2021
SKR:s presidium skriver debattartikel i Dagen ”Miljardstöd till idrott och kultur – men glöm inte trossamfunden”.
LÄS MER

31 mars 2021
SKR sänder in dokument till Folkhälsomyndigheten som visar hur olika samfund arbetar för att begränsa smittspridningen.
LÄS MER

25 mars 2021
SKR möter Folkhälsomyndigheten för ett samtal om pandemilagstiftningen.

23 mars 2021
SKR:s presidium skriver debattartikel i Aftonbladet ”Låt oss släppa in fler i våra kyrkor i påsk”.
LÄS MER

17 februari 2021
SKR deltar i regeringens publikråd. Inbjudare: kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Medverkan av socialminister Lena Hallengren.

8 februari 2021
SKR:s presidium skriver ett öppet brev till kultur- och demokratiminister Amanda Lind med en önskan om mer konsekventa pandemiregler.
LÄS MER

5 januari 2021
SKR svarar på remissyttrande till Socialdepartementet ”Covid-19 förordning”.
LÄS MER

4 januari 2021
SKR deltar i regeringens publikråd. Inbjudare: kultur- och demokratiminister Amanda Lind.
LÄS MER

24 december 2020
SKR:s presidium skriver debattartikel i Expressen ”Hos Gud råder aldrig något besöksförbud”.
LÄS MER

22 december 2020
SKR svarar på remissyttrande till Socialdepartementet ”Covid-19-lag”.
LÄS MER

21 december 2020
SKR släpper rapporten ”Utsatthet i pandemitid – kyrkornas bild 2020”.
LÄS MER

11 december 2020
SKR deltar i regeringens publikråd. Inbjudare: kultur- och demokratiminister Amanda Lind.
LÄS MER

24 november 2020
SKR:s presidium deltar tillsammans med andra religiösa företrädare i regeringens digitala presskonferens tillsammans med kultur- och demokratiminister Amanda Lind.
LÄS MER

22 november
Nationell bönedag i landet kyrkor.

20 november
Regeringen tillmötesgår SKR och Svenska kyrkan med flera om att antalet personer vid begravningar undantas i de nya restriktionerna om max åtta personer som får samlas till allmänna sammankomster.

19 november
SKR svarar på Justitiedepartementets remissyttrande ”Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare”.
LÄS MER

16 november
SKR i möte med Folkhälsomyndigheten gällande samråd om smittsäkra evenemang.

4 november
SKR deltar i regeringens publikråd. Inbjudare: kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

31 oktober
Nationell minnesgudstjänst i Uppsala domkyrka med närvaro av bland annat kungaparet.
LÄS MER

27 oktober
SKR deltar i samråd med Socialstyrelsen om arbetet med att stoppa smittspridning bland utsatta grupper.

11 september
Regeringen meddelar att trossamfunden får 50 miljoner kronor extra årligen 2020 och 2021 som stöd för ekonomisk press under coronapandemin.

31 augusti
SKR:s presidium i fysiskt möte med Folkhälsomyndigheten, däribland generaldirektör Johan Carlson.
LÄS MER

27 augusti
SKR svarar på Justitiedepartementets remissyttrande ”Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”.
LÄS MER

5 juli
Regeringen går SKR tillmötes med att en representant från trossamfunden ska ingå i coronakommissionen efter en debattartikel i Dagens nyheter den 24 juni. Regeringen utser Camilla Lif, präst och tf kyrkoherde i Katarina församling, Stockholm, att ingå i kommissionen.

29 juni
SKR:s presidium besvarar ledarskribent Hanne Kjöller i Dagens nyheter angående debattartikeln i Dagens nyheter den 24 juni.
LÄS MER

24 juni
SKR:s presidium skriver debattartikel i Dagens nyheter ”Hur nära dödshjälp har coronavården av äldre varit?”
LÄS MER

1 juni
SKR ger ut pastorala råd om sorg, begravning och minnesgudstjänst under coronapandemin.
LÄS MER

12 maj
Regeringen lanserar stödpaket på 100 miljoner kronor till utsatta grupper efter uppmaning från SKR.

4 maj
Generalsekreterare Karin Wiborn skriver ett öppet brev till Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren och kräver åtgärder för de mest utsatta i samhället.
LÄS MER

30 april
Generalsekreterare Karin Wiborn skriver debattartikel i Dagen ”Tack gode Gud för kyrkorna!”
LÄS MER

26 april
Generalsekreterare Karin Wiborn skriver ett öppet brev till Kulturdepartementet och ber om extra stöd till trossamfunden.
LÄS MER

9 april
SKR:s presidium skriver en debattartikel i Expressen ”Var är stödpaketen för de asylsökande i coronakrisen?”
LÄS MER

30 mars
Sjukhuskyrkan producerar andakter som publiceras på SKR:s hemsida.
LÄS MER

27 mars
SKR:s presidium tillsammans med andra ledare från trossamfunden i digitalt möte med statsminister Stefan Löfven och demokrati- och kulturminister Amanda Lind.

18 mars 2020
SKR deltar i fysiskt rundabordssamtal på regeringskansliet med kultur- och demokratiminister Amanda Lind tillsammans med övriga representanter från civilsamhället.

16 mars
SKR utlyser bön med anledning av coronaviruset.
LÄS MER

Övrigt

  • Återkommande kontakt med Kulturdepartementets sakkunniga.
  • Återkommande avstämning med SST – Myndigheten för stöd till trossamfund.
  • Deltagande i styrgruppen för NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället.
  • Deltagande i PGF – Partsgemensamt forum.
  • Deltagande i Trossamfundsrådet (Regeringen).
  • Regelbundna möten om begravningar på inbjudan av Svenska kyrkan som ansvarig för begravningsväsendet.