Österns assyriska kyrka

Österns assyriska kyrka bildades i Mesopotamien (nuvarande Irak) i mitten av första århundradet efter Kristus.

Kyrkan grundades av aposteln Thomas på hans väg mot Indien och hans efterträdare S:t Mari och S:t Addai i Nisibis och Urfa i nuvarande Turkiet. Globalt finns ungefär 400 000 bekännare. Historiskt sett har dock kyrkan var mycket stor, vida spridd och inflytelserik. Under dess storhetstid på 1200-talet sträckte sig samfundet från Kina i öst till Medelhavet i väst.

Traditionellt tillhör kyrkan den österländska-ortodoxa grenen av kristendomen och använder fortfarande det arameiska språket som liturgiskt språk. Kyrkans tro är grundad på Bibeln och Fädernas tradition. Kyrkan har sju sakrament som förvaltas av prästerskapet. ÖAK accepterar de två första ekumeniska koncilierna och biskop Nestorius kristologi. Kyrkans patriark är i dag Hans Helighet Mar Gewargis III Sliwa med säte i Erbil, Irak.

Biskopen i Europa har sitt säte i Stockholm. De första medlemmarna av Österns assyriska kyrka kom till Sverige 1967 och den första prästen anlände 1976. I dag har kyrkan i Sverige fem präster.

Fakta om Österns assyriska kyrka

Kyrkofamilj Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen
Antal medlemmar i Sverige 7900
Antal församlingar 6
Bildades 1980
Föreståndare Mar Odisho Orahim
Telefon 08-531 884 07
Postadress Box 3020, 145 03 NORSBORG