Grekisk-ortodoxa metropolitdömet av Sverige och Skandinavien

Det heliga metropolitdömet av Sverige och Skandinavien är en eparki (underavdelning) till det Heliga Patriarkatet av Konstantinopel.

Metropolitdömets jurisdiktion omfattar länderna Sverige, Norge, Danmark, Island och Grönland och grundades 1969, inledningsvis för att tillgodose behoven hos det då växande antalet grekiska migranter som anlände till Sverige. I Sverige bor över 30 000 grekisk-ortodoxa personer. Metropolitdömet av Sverige kan betraktas som en missionskyrka för att sprida evangeliet till den infödda befolkningen och till migranter som kommer hit.

Många olika pastorala aktiviteter ges för att nå dessa själar, däribland utbildningsseminarier, kontakter via internet, mediala kontakter, uppsökande verksamhet och välgörenhet. 2014 etablerade Metropolitdömet det första Grekisk-Ortodoxa klostret i Sverige i Rättvik, S:t Nicolai.

Metropolitdömet finns representerat i den ekumeniska dialogen med andra kristna i Skandinavien för att koordinera sina ansträngningar i projekt rörande miljön, ungdomar, mänskliga rättigheter och förföljelsen av kristna i världen.

Fakta om Grekisk-ortodoxa metropolitdömet av Sverige och Skandinavien

Kyrkofamilj Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen
Medlem i SKR sedan 2017
Antal medlemmar i Sverige 22800
Antal församlingar 7
Bildades 1969
Postadress Birger Jarlsgatan 92, 114 20 Stockholm