båt medelhavet

Alan Kurdi blev tre år gammal. Bilden på honom där han den 2 september 2015 ligger uppspolad på Medelhavets strand förskräckte en hel värld. Många sa: ”detta är ovärdigt och får inte hända”. En våg av solidaritet sköljde över inte bara Sverige.

Idag, den 24 november 2016, är den ett år sedan den svenska regeringen lade fram sitt förslag om förändrad lagstiftning. Enligt en tillfällig lag under tre år skulle temporära uppehållstillstånd bli regel och möjligheten att förenas som familj försvåras. ID-kontroller infördes med tiden för att minska antalet flyende till Sverige.

På söndag firar många svenskar första advent. I kyrkorna kommer man att möta budskap på temat Ett nådens år. Vad betyder det för världens människor? Rent praktiskt? Gud ger nåd, vad gör vi?

Vi vet att antalet döda i Medelhavets vatten är högre i år än tidigare år. Enligt siffror den 3 november från den Internationella organisationen för migration IOM hade 4 220 människor redan då dött på Medelhavet hittills i år, förra året var det sammanlagt 3 771 personer. Hur många av dem är barn?

I kväll, på ettårsdagen av lagförslaget, kommer det på många håll i Sverige att ordnas ljusmanifestationer. Jag hoppas vi blir många som då sluter upp och säger: ”Vi vill inte ha det så här!”

Som kyrkor och kristna är vi delaktiga i Guds mission att värna den värld som Gud älskar. Det inkluderar varje människa. Därför fortsätter vi också att be: ”Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet.”

På vägarna ute i världen går de som har mistat sitt hem,
de hungriga, trötta och frusna. Vår Fader, var nådig mot dem!

Från arbete, hemland och vänner har många förtvivlade flytt.
O, Gud, ge dem tryggheten åter och låt dem få börja på nytt!

Var skulle de möta din kärlek om inte hos oss, vi som har
vårt dagliga bröd och vår frihet, vårt hem och vårt fosterland kvar!

Så väck hos oss alla din kärlek som alltid vet utväg och råd,
och lär oss: Att giva är saligt, att hjälpa är glädje och nåd!

Britt G Hallqvist (Psalmer och sånger nr 707)

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss