Alice Bah Kuhnke tillsammans med ärkebiskop Dioscoros Benyamin Atas skär upp födelsedagstårta. Foto: Mikael Stjernberg.

Det var uppdukat med tårtbuffé när Sveriges kristna råd firade 25 år under torsdagseftermiddagen. Men innan festligheterna inleddes gästade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke styrelsen då hon har ett ansvar för trossamfunden. I mötet med ministern aktualiserade kyrkoledarna främst om två frågor. Det handlade om betydelsen av interreligiös dialog genom Sveriges interreligiösa råd och samtal om att leva med en kristen värdegrund i en sekulär stat.

Ministern i samtal med kyrkoledarna. Foto: Mikael Stjernberg.

Strax efter klockan tre inleddes sedan födelsedagsfirandet. Ett antal tal hölls, bland annat av Alice Bah Kuhnke:
– Vi lever i en tid då det är utmanande att vara kristen eller av annan tro. Från regeringens håll är det tydligt att troende från olika trossamfund har en central roll i vårt land. Det bygger vår demokrati och här vill vi investera. I de civila samhällsorganisationerna är röstbärandet centralt, vilket är något som vi vill värna och främja. Ministern fortsatte sedan med att kommentera förra veckans regeringsuppgörelse om att ge fler unga ensamkommande möjlighet att få stanna i Sverige.
– Starka kritiska röster behövs och i detta beslut har ni varit ett viktigt stöd för regeringens överenskommelse, förklarade ministern.

Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, tackade ministern för hennes engagemang och överlämnade ett ljus, samtidigt som hon sa att kristenheten ber för landets regering. Sedan fortsatte minglet i ljusgården i Ekumeniska centret.

Tre frikyrkoledare äter tårta. Från vänster Lasse Svensson, Equmeniakyrkan, Joakim Lundqvist, Livets ord och Daniel Alm, Pingst – fria församlingar i samverkan. Foto: Mikael Stjernberg.

Sveriges kristna råd, SKR, är en ung organisation. I oktober 1992 sändes en inbjudan ut till kyrkor och samfund om att bilda Sveriges kristna råd tisdagen den 15 december 1992. Efter en gudstjänst i S:t Johannes kyrka i Stockholm hölls det konstituerande sammanträdet i Immanuelskyrkan. 21 kyrkor var företrädda vid mötet, dessutom hade Bulgariska orto­doxa kyrkan skriftligen meddelat att man ville delta i bildandet. En interimsstyrelse valdes och tid och plats för det första rådsmö­tet fastställdes till den 27 april 1993 i Uppsala. Sveriges kristna råd var fött.

Sveriges kristna råd är idag en plattform för 27 medlemskyrkor och två observatörer med en unik kunskapsbas och ett stort engagemang i 24 olika referens- och arbetsgrupper. Antalet arbetsgrupper visar på det breda engagemang som finns bland kyrkorna att arbeta tillsammans. Viktiga frågor är exempelvis Böneveckan för kristen enhet och Kyrkornas globala vecka, där SKR bidrar till att lokal ekumenik sker.

– Nu i december återupprepar vi kraven från förra årets uppmärksammade namninsamling, Juluppropet – för en human migrationspolitik, där människovärdesfrågan utifrån en kristen människosyn är vår utgångspunkt, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

– Detsamma gäller även när vi talar med gemensam kristen röst genom exempelvis remissvar, påverkansarbete och i samtal med beslutsfattare, fortsätter Karin Wiborn.

Läs mer

Kort om Sveriges kristna råds historia: Historia
Skrift om Sveriges kristna råds historia: ”Kyrkorna tillsammans – 20 år med Sveriges kristna råd”

 

Fortsätt läsa mer från oss