Historik

Sveriges kristna råd bildades i slutet av 1992 som nytt nationellt ekumeniskt organ i Sverige, med breddad medlemsbas och nya uppgifter jämfört med föregångaren Svenska Ekumeniska Nämnden som hade verkat sedan 1932. Efter en interimsperiod upprättade SKR sitt kansli 1 januari 1994 på Lästmakargatan i centrala Stockholm.

Påskuppropet 2005 är en av de mest uppmärksammade manifestationer som SKR genomfört.

År 2005 genomfördes Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik. Det är en av de mest uppmärksammade manifestationer som SKR genomfört.

När Sveriges kristna råd bildades var det ekumeniska läget sådant att så gott som samtliga kyrkor och samfund i Sverige blev medlemmar eller associerade. Man valde att organisera sig i fyra kyrkofamiljer: ortodoxa och österländska kyrkor, lutherska kyrkor, frikyrkofamiljen och Romersk-katolska kyrkan.

En viktig uppgift har under åren varit att uppmärksamma när enskilda människor kommer i kläm. En av många opinionskampanjer ägde rum 2005 då kyrkorna tillsammans med ytterligare 64 organisationer samlade cirka 160 000 namnunderskrifter för en humanare flyktingpolitik.

I december 2012 fyllde Sveriges kristna råd 20 år. Då lanserades en bok i Skriftserien som berättar om organisationens historia med namnet ”Kyrkorna tillsammans – 20 år med Sveriges kristna råd”.

Läs kapitlet i denna skrift: ”SKR:s rötter och förhistoria”.
För mer information/beställning: Skriftserien nummer 17

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page