Efter nio år på posten som generalsekreterare för Sveriges kristna råd, SKR, återgår Karin Wiborn till tjänst som kyrkoledare. Innan Karin Wiborn började på SKR var hon missionsföreståndare för Baptistsamfundet som var ett av tre samfund som bildade Equmeniakyrkan 2011. Nu ska hon tillsammans med kyrkoledare Lasse Svensson och biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius leda Equmeniakyrkan under de fyra kommande åren. Detta frikyrkosamfund har cirka 61.000 medlemmar med 650 församlingar.

– Under åren som generalsekreterare har jag fått lära mig om andra kyrkliga traditioner, vilket fördjupat min egen tro. Min övertygelse har vuxit om att den kristna enheten är viktig, inte bara för oss utan för hela världen, säger Karin Wiborn.

Karin Wiborn tillträdde som generalsekreterare för Sveriges kristna råd i januari 2012. Under sin tid har hon tillsammans med styrelse och personal utvecklat verksamheten inom en rad områden, exempelvis med en stor expansion av arbetet inom Kriminalvården, samt ett utökat påverkansarbete där den gemensamma rösten från landets kyrkor har hörts alltmer i samhällsdebatten.

– Under sina år som generalsekreterare har Karin Wiborn byggt upp ett gott och förtroendefullt samarbete mellan de närmare 30 olika kyrkor och samfund inom SKR, säger biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, en av kyrkoledarna inom rådet.
– Det är mycket hennes förtjänst att vi har fått ett så harmoniskt ekumeniskt klimat i Sverige. Eftersom vi kristna i Sverige har så olikartade traditioner är det verkligen ett konststycke.

– Genom att lyssna och ta hänsyn till oss alla har Karin bidragit till djup vänskap och förståelse i Kristus bortom allt det som annars skiljer oss åt, fortsätter Arborelius.

Även ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan, är tacksam för Wiborns insatser:
– Karin Wiborn har representerat alla medlemskyrkorna som en kristen enhet, både nationellt och internationellt, samt visat att vi alla är lemmar i Kristi kropp. För mig kommer Karin alltid förknippas med SKR och har genom sitt goda ledarskap satt sin prägel på verksamheten.

SKR:s presidium ansvarar nu för att hitta en ersättare till Karin Wiborn. Utöver att finna en ny generalsekreterare söker SKR även en teologisk rådgivare då Olle Kristenson går i pension.


Läs mer

Ledig tjänst: Generalsekreterare för Sveriges kristna råd
Ledig tjänst: Teologisk rådgivare

Fortsätt läsa mer från oss