Den 29 september- 1 oktober inbjuder Sveriges kristna råd till en ekumenisk resa till Rom. Unga människor från olika delar av världen kommer att samlas för att förenas i bön och till gudstjänster. Under helgen kommer bland annat påve Franciskus leda en ekumenisk bön på Petersplatsen.

Helgen kommer till exempel innehålla workshops och samtal med människor från olika kyrkliga sammanhang och samfund och blir ett tillfälle att lära känna den breda ekumeniken.  

Även från Sverige kommer deltagare från den breda kyrkligheten, bland annat ska Uppsala stifts biskop Karin Johannesson, Svenska kyrkan, med ner till Rom. Så här säger hon om varför det är en god idé att följa med:

”Bröderna i Taizé har länge lyssnat till den längtan efter en fördjupad och helande gemenskap som många unga människor bär på. Genom samlingen för Guds folk i Rom vill de erbjuda ett utrymme för ung ekumenik i frimodig dialog med oss biskopar och andra kyrkliga ledare. Vi vet att ovanligt många biskopar kommer att vara på plats i Rom eftersom den romersk-katolska kyrkans biskopssynod inleds strax därpå. För ekumeniken i vårt land är det väldigt betydelsefullt att vi också blir en grupp som reser dit tillsammans från Sverige. Det vi kommer att få vara med om i Rom – och på resan dit och hem igen – tror jag kommer att ge ringar på vattnet i årtionden framöver. Ekumenik handlar om relationer och en gemensam resa bär ofta frukt i fördjupad vänskap och helande gemenskap. Vi får ta del av det vi längtar efter och hoppas på redan under färden.”

När? Från fredag den 29 september till söndag den 1 oktober 2023.

Var? Rom.

För vem? Alla är välkomna, men de mellan 18-35 år erbjuds boende hos olika kyrkor runt om i Rom.

Mer info: Resan ner till Rom består av två delar. Dels själva resan till Rom och dels själva eventet på plats.

  • Resan till Rom arrangerar SKR, och för att anmäla er till den mailar du samuel.hummerdal@skr.org.
  • Eventet på plats i Rom genomförs och planeras av en lokal organisation. Anmälan öppnar den 1 maj och finns på www.together2023.net.

Observera alltså att du behöver göra två anmälningar för att åka ner med SKR:s buss och för att vara med på Together 2023 men det går naturligtvis fint att anmäla sig enbart på Together2023.net och ordna resan ner på egen hand.

Resan till Rom sker genom buss som avgår onsdagen den 27 september klockan 12.00 från Stockholm central. Vid hemresan från Rom till Stockholm avgår bussen klockan 15 söndagen den 1 oktober.

Ambitionen är att SKR ska kunna finansiera resan med externa bidrag. 40 platser finns till förfogande just nu och det är först till kvarn som gäller. 25 st har föranmält intresse och har företräde till platserna. Vill du vara säker på att få en plats bör du alltså höra av dig så snart som möjligt.

För att anmäla sig till resan behöver du ha fyllt minst 18 år. Detta eftersom lokalorganisationen i Rom erbjuder boende till de som är mellan 18-30 år.

Kostnad: Som tidigare angetts är alltså ambitionen att resan ner är kostnadsfri. Vad kostnaden för Together2023 är vet vi ännu inte. I övrigt bör man räkan med diverse kostnader för mat och övrigt.

Frågor?
Maila till samuel.hummerdal@skr.org.


Mer info om SKR och Ung ekumenik

Sveriges kristna råd är en ekumenisk mötesplats och samlande kraft för kyrkorna i Sverige. Allt Sveriges kristna råd är och gör bygger på den kristna enhetstanken. Ung ekumenik är ett projekt som sträcker sig fram till 2025 och som syftar till att få unga från olika kyrkliga sammanhang att närma sig varandra för att verka för stadens bästa.

Fortsätt läsa mer från oss