Den 11 september lanserar SKR dokumentet ”Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna”. I dokumentet formuleras grunden för kyrkornas gemensamma arbete med migrationsfrågor samt inriktning, krav och rekommendationer.

”Detta vill vi” lanseras 11 september kl 10-12 i S:ta Eugenia kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm.

Program:
• Ärkebiskop Anders Wejryd (ordförande i Sveriges Kristna Råd) presenterar dokumentet ”Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna”.
• Författaren Agneta Pleijel och journalisten Gustav Fridolin ger respons.
• Panelsamtal med presidiet för Sveriges Kristna Råd; Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, Karin Wiborn, missionsföreståndare i Baptistsamfundet, Tikhon Lundell, präst, protosingel i Serbisk-ortodoxa kyrkan, samt Anders Wejryd, ärkebiskop för Svenska kyrkan.
• Mötet inleds och avslutas med musik och dans med artisten Zifa.

”Detta vill vi” antogs vid Sveriges Kristna Råds årsmöte i april 2007. Dokumentet bildar underlag för kyrkor och församlingar i det egna arbetet med asylsökande och för kontakter med myndigheter och samhälle. Dokumentet är översatt till finska, engelska och spanska, och finns redan nu att tillgå via SKRs hemsida.

I dokumentet fokuseras på asyl- och flyktingfrågor men det tar också upp situationen för andra människor som av olika anledningar befinner sig i Sverige. I sex kapitel beskrivs vad kyrkorna vill, vad de vänder sig emot och vad de uppmanar sig själva och varandra att göra. Motiv hämtas från Bibeln och olika FN-konventioner. Bland kraven finns att Sverige ska ratificera FN:s konvention för migrantarbetare och deras familjer, att människor ska slippa leva i misär eller livsfara vid EU:s gränser och att kyrkorna bör bidra till ökade kontaktytor mellan människor med olika bakgrund.

2005 initierades ”Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik” av Sveriges Kristna Råd. Påskuppropet samlade förutom Sveriges Kristna Råds 27 medlemskyrkor mer än 60 organisationer och 157 000 underskrifter från enskilda personer – en av de största namninsamlingarna i modern tid.

2007 – när våra myndigheter vill utvisa afghaner och irakier tillbaka till de oerhört svåra förhållandena i deras hemländer och när integrationen är vår viktigaste samhällsfråga – behövs fortfarande engagemang och konstruktiv kritik.

Fortsätt läsa mer från oss