SKRs årsbok ger en bild av vad kyrkorna tillsammans gör under ett år. Utifrån kärnfrågorna teologi, mission/evangelisation och diakoni/kyrka-samhälle växer en bred verksamhet med förgreningar både till internationell ekumenik och lokala ekumeniska sammanhang. I SKR är hundratals människor involverade från alla olika kyrkliga traditioner. Året har präglats av arbete med religionsmöte, internationell ekumenik och utmaningar i samhället.

Årsboken 2007 innehåller
– Redogörelse för SKRs och FSRs verksamhet och ekonomi under 2006
– Aktuella adresser och arbetsgrupper 2007.
– Inledande artiklar av ordförande Anders Arborelius och generalsekreterare Sven-Bernhard Fast.
– Jonas Jonsson skriver om global ekumenik efter Porto Alegre, Rune Forsbeck skriver om erfarenheter från kampen mot apartheid och Sr Katrin Åmell intervjuar Annika Wirén om religionsteologi i praktiken.

Ladda ned årsboken från SKRs hemsida.

Carl-Johan Friman, informationssamordnare och redaktör för årsboken

Fortsätt läsa mer från oss