I två möten under fredagen, först med Försäkringskassans generaldirektör och överdirektör och därefter med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, fick SKR:s företrädare möjlighet att dels berätta om hur människor drabbats av reglerna om utförsäkring, dels ställa frågor och diskutera möjliga förbättringar.
– Det var två bra möten, säger Lennart Molin, tillförordnad generalsekreterare på Sveriges kristna råd. Vi fick framföra det vi tycker är viktigt. Särskilt Försäkringskassans ledning lyssnade och verkar förstå att det finns problem med nuvarande system.

En glädjande nyhet på sikt är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fått regeringens uppdrag att utforma en gemensam metod för att bedöma människors arbetsförmåga. Ett stort problem ute i landet tycks vara att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har olika syn på enskilda personers arbetsförmåga och försöker skjuta över ansvaret för personen på den andra institutionen. Detta har i vissa fall fått till följd att människor vare sig fått sjukersättning från Försäkringskassan eller aktivitetsersättning från Arbetsförmedlingen. När det gällde behovet av snabbare förändringar, kunde socialförsäkringsministern berätta att en översyn och vissa förändringar kommer att ske under våren. Vilka förändringar det rör sig om delgav han dock inte.

I mötet med Försäkringskassan deltog från Sveriges kristna råd tf generalsekreterare Lennart Molin, direktor Björn Cedersjö och styrelsens vice ordförande Karin Wiborn från Svenska Baptistsamfundet. Vid mötet med socialförsäkringsministern deltog också SKR:s ordförande, Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd.

Fortsätt läsa mer från oss