Merparten av den svenska delegationen, från vänster längst upp: Lasse Svensson, Olle Alkholm, Olle Kristenson, Joakim Friberg, Jakob Schwarz. Längst ner: Karin Burstrand, Malva Rosenfeld, Ida Tonnvik, Jenny Sjögreen, Cleopas Strongylis, Karin Wiborn. Foto: Hanna Pedersen.

På plats finns drygt 400 delegater från protestantiska, anglikanska, katolska, ortodoxa kyrkor, däribland ett tiotal svenskar från Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd. Fokus har varit på Europas framtid, kristet vittnesbörd i Europa idag och i framtiden.

– Det är starkt att samlas till generalförsamling just i Serbien. Landet är inte med i EU och valet av plats visar att Europa är mer än EU, säger biskop Mikael Mogren, Svenska kyrkan.
I söndags firade man gudstjänst vid Donaus strand och under sång vandrade man mellan de broar som Nato sprängde under Balkankriget. Nya broar är nu på plats. Behovet av broar i Europa mellan kyrkor, kulturer, religioner och länder i Europa har varit ett återkommande tema under konferensen. Platsen Novi Sad som är vald med omsorg utifrån ett symboliskt fredsperspektiv.

– Det är viktigt och värdefullt att möta trossyskon från hela Europa och se hur mycket vi har gemensamt i våra olika kyrkor och samfund, säger kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan.
– Samtidigt påminns vi om att kyrkan på sina håll, även i Europa, är hårt trängd och att vi behöver vara vaksamma och fortsätta arbeta ekumeniskt för bevarandet av ett starkt skydd för religionsfriheten i vårt land och utveckla ekumeniken i Europa än mer, fortsätter Lasse Svensson.

Förändringar inom KEK som påverkar de svenska delegaterna är att Karin Burstrand, domprost i Göteborg, Svenska kyrkan lämnar sin plats som vice president då hennes period är fullgjord. Metropolit Cleopas Strongylis, Grekisk ortodoxa metropolitdömet i Sverige och Skandinavien (placerad i Sverige), är ny vicepresident. Åsa Ingårda, Svenska kyrkan, valdes in som ersättare i KEK:s styrelse.

Antje Jackelén var en av huvudtalarna: Foto: Albin Hillert/KEK.

På generalförsamlingens femte dag var Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén huvudtalare. Hon berörde själva nerven i temat för generalförsamlingen, Ni ska vara mina vittnen, hämtat från Apostlagärningarna 1:8. Antje Jackelén talade om vittnesbördet som det kanske viktigaste uttrycket av att vara kristen: ”Att vara vittne är inget som vi väljer utan något som vi blir. Jesus föddes i våra hjärtan när vi döptes och vi kallas att gestalta detta i våra liv genom möten med andra”.

Generalförsamlingen har innehållit ett regelbundet gudstjänstliv. Morgonbönerna har speglat de olika traditionernas liturgi och gudstjänstliv, kvällsbönen har utformats ekumeniskt, och den mycket enkla middagsbönen har hämtats från kyrkornas gemensamma bönematerial i psaltaren. Under söndagen besöktes lokala kyrkor.
– Som en del av generalförsamlingens gudstjänstkommitté har jag såväl fått stångas med det svåra i vår olikhet så som storheten och glädjen när vi har kommit fram till det som känns gemensamt bra, säger Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Inför generalkonferensen hölls ett förmöte för ungdomar med flera svenska representanter, däribland Ida Tonnvik, Equmeniakyrkan:
– Att möta unga, engagerade personer från hela Europa var ren glädje. Det var svårt att inte bli smittad av deras ärliga vilja att på riktigt påverka vad Europas kyrkor ska syssla med i framtiden. Som teologstudent var det också roligt att få möta andra unga teologintresserade för att fundera över frågor där vi inte håller med varandra, men kanske ännu mer för se hur lika vi också är. Jag är övertygad om att relationerna som formats här kommer vara viktiga i vår ekumeniska framtid, säger Ida Tonnvik.

Den Europeiska kyrkokonferensen (Conference of European Churches, CEC) är en organisation med rötter dels i kontakterna mellan kristna tvärs över järnridån och dels i den europeiska gemenskapstanken. Organisationen samlar 116 medlemmar från alla de tre stora kyrkoriktningarna, katoliker, ortodoxa och protestanter. KEK arbetar främst med dialog mellan kyrkorna, teologi, mission, kyrkohistoria och dialog med europeiska institutioner. Heikki Huttunen från Finland är sedan 2015 generalsekreterare.

Mer information:

https://assembly2018.ceceurope.org/news

Fortsätt läsa mer från oss