Snart inleds världens största ekumeniska manifestation som genomförs i mer än 120 länder. Den 18 januari startar Böneveckan för kristen enhet som har utarbetats av en klosterkommunitet i Schweiz.

Böneveckan för kristen enhet, 18-25 januari, har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp. Det tema som har valts ”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt” kommer från Johannes 15:1–17 och uttrycker Grandchamps kallelse till bön, försoning och kyrkans enhet och i hela den mänskliga familjen.

I kommuniteten i Schweiz finns 40 systrar där alla är kvinnor från olika generationer, kyrkliga traditioner, länder och kontinenter. Med denna mångfald utgör systrarna en levande illustration till gemenskap. De lever ett troget böneliv, ett liv i gemenskap och att välkomna gäster. Systrarna i Grandchamp lyfter i årets material fram bilden av vinstocken och grenarna där Kristus är vinstocken och vi grenarna.

Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet för Böneveckan för kristen enhet som har arbetas fram av Kyrkornas världsråd och Vatikanen. Runt om i Sverige firas ofta böneveckans huvudgudstjänst söndagen den 24 januari lokalt med representanter för församlingar från olika kyrkor och samfund. I år blir det annorlunda.

– Vi kommer inte att kunna samlas i större grupper för att be tillsammans. Däremot kan vi enskilt be eller i mindre grupper mötas till bön för kristen enhet.

Det säger Olle Kristenson, teologisk rådgivare vid Sveriges kristna råd och fortsätter:
– Bönen är en kraft som aldrig kan överbetonas och det är särskilt viktigt att stryka under detta i en tid som av många upplevs förlamande under pågående pandemi. I en svår tid samlas många människor till bön, inte för att dra sig undan ansvar utan för att hämta kraft för att möta tidens utmaningar.
– Bönen, både den enskilda och den gemensamma, är själva livsnerven för oss som kristna. Den hjälper oss att växa i tro och hämta kraft för att möta tidens utmaningar, säger Olle Kristenson.


Material

På SKR:s hemsida finns material att ladda ner inför Böneveckan som exempelvis gudstjänstordning, film och sångmaterial:
https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/


Fortsätt läsa mer från oss