Skr:s presidium uppställda på rad tillsammans med socialminister Jakob Forssmed

Sveriges kristna råds presidium mötte idag socialminister Jakob Forssmed, som också är trossamfundens minister i den nya regeringen.

– Vi mötte ministern och förde ett mycket bra och angeläget samtal om de stora frågorna kring människovärde och ett gott samhälle för alla.

– Vi lyfte trossamfundens bidrag när det handlar om att bryta ensamhet, segregation och att möta människors existentiella andliga behov, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd.

Kyrkoledarna, som representanter för landets kyrkor, lyfte också frågor om religionsfrihet och trossamfundens roll i både civilsamhället och samhället i stort.

Även de nu tillbakadragna demokrativillkoren fanns med på agendan och presidiet meddelade minister Forssmed att fortsatt vilja vara delaktiga och i dialog kring utformandet av demokrativillkoren.

Från SKR:s presidium deltog idag Daniel Alm, föreståndare Pingst – Fria församlingar i samverkan, kardinal Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift, ärkebiskop Martin Modéus, Svenska kyrkan, och tidigare nämnda Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd.


Socialminister (och trossamfundens minister) Jakob Forssmed mötte SKR:s presidium på luciadagen 13 december. Foto: Wilhelm Blixt

Fortsätt läsa mer från oss