Den intensiva debatten de senaste veckorna om de så kallade utförsäkringarna och de larmsignaler som ljudit från lokala kristna församlingar har nu lett till att såväl Försäkringskassans ledning som socialförsäkringsministern bjudit in Sveriges kristna råd till samtal under fredagen.

Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender och överdirektör Stig Orustfjord bjuder till samtal under en lunch och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson vill träffa SKR-representanterna strax därefter.
— Det är bra att både Försäkringskassan och ministern har inbjudit SKR och verkar intresserade av att lyssna till beskrivningarna av hur de här reglerna drabbar enskilda och familjer,  säger Lennart Molin, tillförordnad generalsekreterare på SKR. När Försäkringskassan har en uppfattning om en persons arbetsförmåga och denna syn inte delas av Arbetsförmedlingen, har det till exempel lett till att personer vare sig fått sjukersättning från Försäkringskassan eller arbetslöshetsersättning från Arbetsförmedlingen. Vi hoppas kunna förmedla en del av det mycket allvarliga som vi fått ta emot från lokal nivå och också få ställa frågor och diskutera nödvändiga förändringar.

Vid mötet på Försäkringskassan deltar från SKR förutom Lennart Molin också Karin Wiborn, missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet och en av SKR:s tre vice ordföranden, samt direktorn för Ekumenisk diakoni Björn Cedersjö. Till mötet med socialförsäkringsministern ansluter även ärkebiskop Anders Wejryd, ordförande i Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa mer från oss