Uttalande om flyktingsituationen:

Världen står just nu inför en av historiens största flyktingkriser. 60 miljoner människor uppskattas vara på flykt undan krig och förföljelse. Bland dem lyckas ett fåtal ta sig till Europa. En del av dem kommer till Sverige.

Som företrädare för olika religioner och samfund i Sverige vill vi påminna om vårt ansvar, på humanitär och religiös grund, att stå upp för våra medmänniskor i denna svåra tid. Vi välkomnar de flyktingar som behöver skydd och ett nytt hem. Vi fortsätter att lyfta fram den mänskliga värme och respekt för främlingen som tillhör grunderna inom våra religioner. Tillsammans vill vi omfamna de behövande. Vi vill motarbeta den rädsla och de fördomar som också finns inom oss, liksom i samhället.

Sveriges interreligiösa råd vill verka för trygga flyktvägar till och inom Europa. Vi uppmuntrar alla religiösa församlingar och samfund att göra vad de kan för att använda sina lokaler, personal och frivilliga för att hjälpa de flyktingar som kommer till Sverige.

Vi uppmanar alla, oavsett religiös och kulturell tillhörighet, att nu och i framtiden stå upp för alla människors lika värde och värdighet. Vi vill samtidigt rikta en vädjan till Sveriges regering och politiker samt till världssamfundet och religiösa och politiska ledare i konfliktområdena att verka för fred genom dialog, samt att i allt värna de universella mänskliga rättigheterna.

För Sveriges interreligiösa råd den 25 oktober 2015

Läs brevet som PDF inklusive alla undertecknare: 
SIR_Uttalande_251015

Fortsätt läsa mer från oss