Sigtuna fredsmöte wccDeltagarna vid fredsmötet i Sigtuna. Foto: Magnus Aronson

Under förra veckan samlades ett 80-tal ledare från kyrkor, kristna organisationer och FN-organ från 37 länder till fredskonsultation i Sigtuna. Mötet sammanföll symboliskt med att Sverige i år firar 200 år av fred inom landets gränser. Kyrkornas världsråd stod som värd i samverkan med Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Här fanns representanter från konfliktområden som exempelvis Kongo, Syrien och Korea-halvön.

Huvudfrågan som diskuterades var hur kyrkor och andra ekumeniska aktörer tillsammans med andra organisationer kan bidra i arbetet att bygga en rättvis och hållbar fred. Samtal fördes om vilka praktiska strategier och verktyg som krävs för att stödja en samordnad internationell opinionsbildning för en fredligare värld. Under fredagen togs beslut att Kyrkornas världsråd ska arbeta mer strategiskt med fredsfrågor. Ett nystartat nätverk kallat ”Ecumenical Peace Advocacy Network” ska bland annat fokusera på tre områden; bekämpa våld mot kvinnor, att arbeta för nedrustning, samt att fred ska bli ett av de nya millenniemålen som FN antar. Nätverkets arbete ska syfta till att skapa synergier och utveckla samarbetsmetoder, samt för utbyte av lärdomar i fredsbyggande, konfliktförebyggande och opinionsbildning för fred.

– Vi gör det här för att vi vill förstärka kyrkornas röst i fredsfrågor. Som enskild kyrka har vi inte samma möjlighet att påverka. Men genom Kyrkornas världsråd har vi den här potentialen, säger Niklas Eklöv, som är global policyhandläggare på Svenska kyrkan.

– Arbetet ska ske på global nivå, genom att försöka påverka politiska beslutsprocesser på bland annat FN-nivå. Men även nationellt och lokalt vill det globala kyrkonätverket vara med och få igenom sina tankar om fred och rättvisa.

Sigtuna WCCEn rad välkända fredsprofiler har funnits på plats i Sigtuna, däribland Bethuel Abdu Kiplagat, tidigare ordförande i Kenyas försoningskommission, Asma Jahangir, en av årets Right Livelihood-pristagare och tidigare FN:s specialrapportör för religions- och övertygelsefrihet, Olav Fykse Tveit, generalsekreterare för Kyrkornas världsråd samt F. Michael Lapsley, direktor för Institute of Healing of Memories i Sydafrika.

Kyrkornas världsråd har arbetat för fred ända sedan sin start 1948 och beskrivs ofta som kyrkornas FN. Detta är världens största och bredaste ekumeniska nätverk som representerar cirka 500 miljoner kristna i världen. Sverige har länge spelat en central roll i Kyrkornas världsråd.

Upprinnelsen till mötet i Sigtuna var en svensk inbjudan i samband med Kyrkornas världsråds generalförsamling i Sydkorea som ägde rum förra året. Sigtuna-mötet tog avstamp i den fredskonferens som hölls i Kingston år 2011, där Kyrkornas världsråd beslutade att arbeta kring temat ”rättvis fred” med fokus på förebyggande fredsinsatser och nedrustning.

 

Fortsätt läsa mer från oss