Sveriges kristna råd skriver idag en debattartikel i tidningen Dagen om pingstundret och demokratin, inte minst kopplat till Sveriges 100-årsfirande av det senare.
Pingsten kan lära oss något om hur vi kan hantera mångfald och om vägar till försoning, trots olikheter, skriver SKR:s presidium i artikeln.


Inför stundande pingsthelg skriver presidiet för Sveriges kristna råd idag en debattartikel i tidningen Dagen med fokus på Andens hjälp för en djupare förståelse av varandra. I församlingar, i samhället och i världen.

Presidiet skriver bland annat:
”Pingsten kan lära oss något om hur vi kan hantera mångfald. Det har vi inte alltid lyckats med i kyrkorna. Det finns sådant som har förstärkt motsättningar och vi har inte alltid löst dessa respektfullt och demokratiskt. Men vår tro är att Gud fortsätter sända sin Ande och ger mindre rädsla för den andre och mer vilja att lyssna på varandra. Så att vi faktiskt kan leva tillsammans i respekt och ömsesidig förståelse, trots olikheter.”

I denna oroliga tid med pandemi, krig och våld, existentiell oro och klimatångest bland unga och konspirationsteorier som flödar vittnar pingstens händelser, om en fördjupad gemenskap och ömsesidig förståelse av varandra, trots olikheter och skillnader.

”Gemenskapen, den ömsesidiga respekten, modet att vilja tala med den andre, är en motkraft till polarisering, rädsla och modlöshet. Hoppet om att Hjälparen, Tröstaren och försvararen är nära ger kraft och hopp. Låt oss därför vårda pingstens budskap. Tillsammans. Det är också ett sätt att värna demokratin, när vi nu firar och uppmärksammar den”, skriver SKR:s presidium som nu består av SKR:s generalsekreterare Sofia Camnerin, kardinal Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift, föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan och ärkebiskop Benjamin Atas, syrisk-ortodoxa kyrkan.

Läs hela debattartikeln i Dagen:

Fem kyrkoledare: Pingstundret möjliggör lyckad mångfald – Dagen

Fortsätt läsa mer från oss