Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd:
– Jag hälsar personligen Pingströrelsens beslut idag om att ta steget till fullt medlemskap i Sveriges Kristna Råd med stor glädje. Denna glädje vet jag delas av ortodoxa, katolska, lutherska och frikyrkliga vänner ut över landet. Pingströrelsens delaktighet kommer att stärka SKR i uppgiften att ge ett gemensamt kristet vittnesbörd i bön och gudstjänst, i mission, diakoni och samhällsansvar.

– Med Pingströrelsens inträde blir Sveriges Kristna Råd det en ekumenisk organisation skall vara – en samlande mötesplats och resurs för alla kristna samfund och traditioner. Samtidigt är det också en glädjedag för alla de pingstvänner som redan på olika sätt bidragit och bidrar till arbetet inom SKR i arbetsgrupper, i fängelsesjälavård, i teologiska samtal mm mm.

Välkomna!

Marianne Andréas, samordnare för frikyrkofamiljen i SKR/Sveriges Frikyrkosamråd:
– Det är glädjande att Pingströrelsen tar steget från observatörskap till aktiv tillhörighet i SKR. Pingströrelsens bidrag är efterlängtat i den ekumeniska gemenskapen.

Fortsätt läsa mer från oss