flykt

Brev till statsminister Stefan Löfven:

Angående tillfälliga uppehållstillstånd

Låt mig först uttrycka min medkänsla. Jag förstår att det är en komplex uppgift att leda vårt land i den politiska situation vi är i och detta i en omvärld med ofattbart många människor på flykt under omständigheter vi har svårt att föreställa oss. Tack för initiativ att samla civilsamhällets aktörer för att samtala om integration, det är ett bra initiativ. Vårt samhälle förändras fort och det gör att det ställs stora krav på våra gemensamma resurser, beslut och folkvalda, och jag vet att du ser civilsamhällets aktörer som en viktig resurs i det gemensamma.

Jag är orolig över diskussionen om att införa tillfälliga uppehållstillstånd (TUT). Kyrkorna har tillsammans vid flera tillfällen de senaste 20 åren enats i sin omsorg om den människa som lever i utsatthet. Ofta har det handlat om människor på flykt, människor som behöver en fristad. Vår utgångspunkt är tron på alla människors lika värde och uppmaningen i Bibeln att det goda samhället också ska ge plats för den behövande främlingen. Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. För kyrkorna är det såväl ett kristligt som medmänskligt ansvar att ta emot den som behöver skydd och stöd. Jesus säger till exempel i Matteusevangeliet 25:35: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig”.               

Jag förstår att situationen nu är närmast övermäktig och att det finns avvägningar att göra i relation till vårt samhällsbyggande och det Sverige vi känner. Jag är medveten om att mottagandet av flyktingar kommer att påverka allas våra liv och den välfärd vi är vana vid. Det är ett viktigt samtal att föra. I ett globalt perspektiv kommer vi att ha en god levnadsstandard, även med en något sänkt nivå när vi är fler som delar på samhällets gemensamma resurser.

Tillfälliga uppehållstillstånd är en kortsiktig lösning på en situation som kräver ett långsiktigt perspektiv, så jag ser inte hur det kan påverka situationen positivt. Det kommer i förlängningen att innebära att mer resurser behövs, att människor lever i större osäkerhet om sin framtid och integrationen försämras.

Jag ber dig att hålla fast vid rådande beslut om permanenta uppehållstillstånd.

Karin Wiborn                        
Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Läs brevet som PDF: 20151022 brev statsmininstern tut

Fortsätt läsa mer från oss